Stap 1

Intakegesprek Cosmo Academy

Dit gesprek heb je met een docent of een studieloopbaanbegeleider van de opleiding. Hij/zij weet alles van de opleiding en van het beroep waarvoor jij hebt gekozen. We vinden het belangrijk dat de opleiding voldoet aan jouw opleidingswens. Met eventuele intaketoetsen en het gesprek bekijken we of het gekozen opleidingsniveau goed aansluit bij jouw capaciteiten

Dit gesprek is ook bedoeld om te bepalen of jij de voor het gekozen beroep benodigde competenties (kennis, vaardigheden en houding) kunt ontwikkelen en of je daarbij extra ondersteuning nodig hebt.

Een belangrijk gesprek dus, dat je goed moet voorbereiden. Want hoe meer inzicht wij hebben in jouw groeikansen en ambities, hoe beter we je kunnen begeleiden bij je opleidingskeuze en hoe beter we dus kunnen beoordelen of de opleiding bij je past.


Na je intakegesprek krijg je binnen 2 werkdagen bericht. Of:

-je krijgt een positief studieadvies en je bent toegelaten
-je krijgt een negatief studieadvies en het advies om een andere opleiding te kiezen die beter aansluit bij jouw niveau, groeikansen en ambities

Tot slot

Succes met je intake!