Stap 1

Auditie Dans

Het maakt niet uit welke dansstijl jij beoefent, bij de auditie Dans kijken we naar je dansgevoel, expressie en muzikaliteit. Kun je im-proviseren en opdrachten vertalen naar een creatieve en dansante invulling? Tevens letten we op je fysieke fitheid, om te voorkomen dat je blessures ontwikkelt die je dansopleiding en loopbaan zou-den kunnen belemmeren. Na de intake krijg je een studieadvies. Als je wilt krijg je nadere toelichting op dit advies. Dat doen we mondeling.

 

Stap 2

Intakegesprek

Dit gesprek heb je met een docent of een studieloopbaanbegeleider. Hij/zij weet dus alles van de opleiding en van het beroep waarvoor jij hebt gekozen. We vinden het belangrijk dat de opleiding voldoet aan jouw opleidingswens. Met eventuele intaketoetsen en het gesprek bekijken we ook of het gekozen opleidingsniveau goed aansluit bij jouw capaciteiten.

Dit gesprek is ook bedoeld om te bepalen of jij de voor het gekozen beroep benodigde competenties (kennis, vaardigheden en houding) kunt ontwikkelen en of je daarbij extra ondersteuning nodig hebt.

Na je intake krijg je binnen 3 werkweken bericht. Of:
-je krijgt een positief studieadvies en je bent toegelaten
-je krijgt een positief studieadveis en je staat op een wachtlijst
-je krijgt een tweede intakegesprek
-je krijgt een negatief studieadvies met het advies een andere opleiding te kiezen die beter aansluit bij jouw niveau, groeikansen en ambities.

Tot slot

Succes met je intake!