Herregistratie voor verpleegkundigen is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Je bent mbo- of hbo-verpleegkundige met een in Nederland afgegeven diploma. Omdat je niet meer voldoet aan de werkervaringseis, wil je je op basis van de scholingseis in het BIG-register herregistreren als verpleegkundige. Om in aanmerking te komen voor deze herregistratie moet je met goed gevolg  een landelijk examen afleggen. Voor meer informatie: Herregistratie Wet BIG en Herregistratie Wet BIG Onderwijsorganisaties 

Start

De training duurt 15 dagdelen van 4 uur en is op donderdagavond van 17.00 - 21.00 uur. De eerstvolgende training start op 19 januari 2023.

Bekijk het rooster BIG scholing voorjaar 2023

De training vindt plaats op een van deze roc's: 

MBO College West (ROC van Amsterdam)
Horizon College
Nova College
Regio College

Inhoud

1. Beroepsprofiel

  • vakinhoudelijk handelen
  • communicatie
  • samenwerking
  • kennis en wetenschap
  • maatschappelijk handelen
  • organisatie
  • professionaliteit en kwaliteit

2. Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen verpleegkundigen

3. Examinering

Het examen bestaat uit:

  • Kennisexamen
  • Praktijkexamen verpleegkundige vaardigheden
  • Examengesprek klinisch redeneren

Kosten

De training kost € 1.950 exclusief examenkosten.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een in Nederland afgegeven diplmoma mbo- of hbo-verpleegkundige, die scholing nodig hebben voor hun herregistratie BIG.

Diploma/Certificaat

Periodiek Registratie Certificaat (PRC)

Aanmelden

Voor meer informatie over deze training stuur een e-mail naar rpieters@novacollege.nl of bel 06 10208152.

Contactpersoon

Roger Pieters

Wil je iets vragen?