Herregistratie voor verpleegkundigen is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het voornaamste doel van de wet is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Op 1 januari 2009 voerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een herregistratie in voor verpleegkundigen voor de Wet BIG. Bekijk ook de site BIG Herregistratie verpleegkundigen.

Start

De volgende scholing start in september 2020

Inhoud

1. Werkervaringseis
De minimale werkervaringseis voor herregistratie is 2080 uur bruto. Dit houdt in: minimaal 8 uur per week werken gedurende vijf jaar.

2. Examen Herregistratie BIG verpleegkundigen
Voldoe je niet aan de werkervaringseis, dan dien je een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen. Dit ontvang je nadat je het landelijk examen hebt gehaald.

Binnen dit traject bestaan drie mogelijkheden:

  • je doet een facultatieve zelfevaluatie en peilt hierin vrijblijvend je kennis en vaardigheden. Ga naar de zelfscan op de site van ROC Midden Nederland. Na deze QuickScan kun je een (niet verplichtend) scholingsadvies aanvragen in de regio* waar je de scholing wilt gaan volgen.
  • je kiest (eventueel op basis van het scholingsadvies) voor een volledig scholingstraject of een scholingstraject op maat,
    of
    je  kiest er voor om direct (zonder scholingstraject en zonder QuickScan) het verplichte landelijk examen af te leggen.

Het examen bestaat uit:

  • een generiek examen van de acht generieke modulen (zie scholingsmodel): een meerkeuzenvragen toets (3 keuzemogelijkheden);
  • een branche specifiek examen: een casustoets met meerkeuzenvragen (4 keuzemogelijkheden). Hierin pas je de stof uit de acht generieke modulen toe op de branche waarin jij werkt of hebt gewerkt.

Je legt beide examenonderdelen op één dag af.
Ga naar BIG Herregistratie verpleegkundigen voor informatie over het examen.
 
Nova College verzorgt deze scholing voor regio Noord/West samen met Regio College en ROC Kop van Noord-Holland.

* Je kunt de scholing volgen in deze 4 regio's:
Regio Noord/West: bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl
Regio Noord/Oost: rblokzijl@landstede.nl
Regio Zuid/Oost: big-herregistratie@rijnijssel.nl 
Regio Zuid/West: zorgcontract@albelda.nl

Kosten

De training kost € 1.550. Dat is exclusief de examenkosten.

Doelgroep

Verpleegkundigen die scholing nodig hebben voor hun herregistratie BIG.

Diploma/Certificaat

Periodiek Registratie Certificaat (PRC)

Aanmelden

Voor meer informatie over deze training stuur een e-mail naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 33 90.

Bekijk het rooster >>

Contactpersoon

Roger Pieters

Wil je iets vragen?