Brandveiligheid aan boord is een belangrijk thema in het dagelijks werk van iedere officier aan boord van schepen in de handelsvaart, zeilvaart, waterbouw en visserij. Met deze cursus brengen we u de cruciale kneepjes bij om het voorkomen en bestrijden van een scheepsbrand te managen. We leren u zelfstandig handelen met betrekking tot het coördineren van brandbestrijding aan boord van zeeschepen. De cursus voldoet aan de eisen gesteld in de STCW (section A-VI/3) en de Nederlandse Zeevaartbemanningswet. De cursus is gebaseerd op de IMO model course 2.03.

Start

Deze cursus wordt op aanvraag en bij voldoende deelnemers ingepland.

Inhoud

• Verbranding, blussing, blustactiek en bevelvoering
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Theorie en praktijk ademluchtbescherming
• Casusstudie
• Theorie en praktijk blusmiddelen en blustechniek
• Theorie en praktijk werken in teamverband bij brand
• Management bij brandbestrijding
• Simulatieoefeningen met betrekking tot brandbestrijding aan boord

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 1.142 inclusief lesmateriaal, STCW-certificaat, koffie/thee en lunch.

Doelgroep

Brandveiligheid aan boord is een belangrijk thema in het dagelijks werk van iedere officier aan boord van schepen in de handelsvaart, zeilvaart, waterbouw en visserij. Zeker waar het de brandveiligheid betreft. Met deze cursus brengen we u de cruciale kneepjes van het vak bij.

Diploma/Certificaat

Als u de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt u het internationaal erkende certificaat Advanced Fire Fighting. Het ceritifcaat is vijf jaar geldig. Het Nova College Maritieme Academie is STCW-erkend onder instituutscode NL-25PX en is bevoegd om de cursus ter plaatse bij te schrijven in het monsterboekje en het personal safety logbook.

Een eerder verkregen erkend certificaat Basic Training is vereist. U dient een kopie-certificaat te voegen bij het aanmeldingsformulier. Voor het volgen van deze cursus is een geldige medische keuring verplicht.

 

Groepsgrootte

Minimaal zes, maximaal twaalf deelnemers.

Bijzonderheden

Nova Contract Scheepvaart, erkend (STCW) trainingsinstituut, zal voor zover van toepassing binnen de richtlijnen van het RIVM (STCW) cursussen blijven verzorgen. De algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Locaties

IJmuiden

Aanmelden

Maak je account aan of log in om je aan te melden voor deze scholing.

Aanmelden

Contactpersoon

Karin Kloosterhuis

Snelle informatie

  • Locatie IJmuiden
Aanmelden