Stap 1

Voorbereiding

Je krijgt een e-mail over de intake. Hierin staat waaruit de intake bestaat en hoe je je daarop kan voorbereiden. In de e-mail staat ook een link naar je persoonlijke pagina met opdrachten of toetsen die je voor de start van de intake activiteiten maakt. Staan er geen opdrachten op je persoonlijke pagina? Dan hoef je geen opdrachten vooraf te maken. 

Stap 2

Auditie Theater

We kijken naar je expressieve capaciteiten, je taalgevoel en je 'sociale antenne': Maak je contact en ben je stuurbaar tijdens spelinstructies? Kun je opdrachten vertalen naar een creatieve invulling? Tevens letten we op je fysieke fitheid om te voorkomen dat je blessures ontwikkelt die je theateropleiding en -loopbaan zouden kunnen belemmeren. Tijdens de auditie kijken we of je aan de aanvullende voorwaarden voor theater voldoet. Wanneer dat zo is, ga je verder met stap 3 intake activiteiten. Voldoe je niet aan de aanvullende voorwaarden, dan krijg je een weigeringsbesluit. We gaan dan met je bespreken of je een andere opleiding bij ons wilt volgen.

 

Stap 3

Intake activiteiten en studieadvies

De intake activiteiten zijn bedoeld om te kijken of de gekozen opleiding past bij jou. Je hebt een gesprek met een docent of een studieloopbaanbegeleider, die alles weet van de opleiding en het beroep waarvoor jij hebt gekozen. Maak van tevoren een lijstje van alles wat je wilt vragen. Tijdens het gesprek krijg je antwoord op die vragen. 

Dit gesprek is ook bedoeld om te bepalen of jij tijdens de opleiding de benodigde competenties (kennis, vaardigheden en houding) kunt ontwikkelen en of je daarbij extra hulp nodig hebt.  Als we samen denken dat je extra hulp nodig hebt, dan plannen we ook een plusgesprek in. Dit plusgesprek gaat over wat je hierover van het Nova College kunt verwachten. 

Na de intake activiteiten krijg je een studiekeuzeadvies:

  • Je krijgt een positief advies en wordt ingeschreven.
  • Je krijgt een positief advies en je staat op een wachtlijst (bij opleidingen met een maximum aantal studenten of als de opleiding vol zit en je hebt je na 1 april aangemeld).
  • Je krijgt een negatief studieadvies met het advies een andere opleiding te kiezen die beter aansluit bij je ambities en interesse. Jij beslist wat je met dit advies doet.
  • Je krijgt bericht dat je niet toegelaten wordt, omdat je niet aan toelatingsvoorwaarden voldoet. We gaan dan met je bespreken of je een andere opleiding wilt volgen. Wil je dat niet en meld je je niet af voor de opleiding, dan krijg je een weigeringsbesluit.

Tot slot

Succes met je intake!