Verleg je grenzen

Volg onze studenten op Facebook tijdens hun internationale stages op Nova College Buitenlandstage

Vragen over buitenlandstages?

Heb je vragen over de buitenlandstages bij het Nova College?
Mail buitenlandstage@novacollege.nl of bel (023) 530 20 10.

Je kan ook een (privé)bericht posten op
Facebook Nova College Buitenlandstage 

Internationalisering

Het Nova College biedt onderwijs dat studenten voorbereidt op de eisen van een snel veranderende wereld en arbeidsmarkt. De Nederlandse economie berust voor een groot deel op export en andere internationale activiteiten. Globalisering neemt steeds verder toe en Nederland heeft de ambitie tot de top vijf kenniseconomieën van de wereld te behoren. Het opdoen van internationale en interculturele competenties, kennis en werkervaring in deze context is daarbij belangrijk. Het Nova College biedt haar beginnend beroepsbeoefenaren de kans deze competenties te ontwikkelen en relevante kennis op te doen. Stage lopen in het buitenland, keuzedelen internationalisering en online samenwerkingsprogramma’s ontwikkelen met partners in het buitenland dragen hieraan bij. Het begrijpen van de eigen cultuur, flexibel kunnen werken in uiteenlopende omgevingen maken de start van een (internationale) loopbaan makkelijker. Docenten lopen internationale stages en uitwisselingsprogramma’s wordt kennis gedeeld en leert men van elkaars werkwijze en methodiek. Het Nova College onderhoudt daartoe contacten met roc’s, hbo’s en bedrijven in het buitenland, met name in Europa.  

 

Onze internationale partners

Duitsland BBS Osterholz-Scharmbeck   

Denemarken CPH West  

Spanje Audio Gil en Institut Bonanova 

UK University of Wolverhampton 

Mobility Charter
Het Nova College heeft sinds schooljaar 2016-2017 de Mobility Charter. Dit is uitgereikt binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+, gericht op het verbeteren van vaardigheden en de inzetbaarheid van jongeren en professionals in Europa. Het ministerie van OCW streeft naar een minimale mbo-deelname van 10% aan internationaliseringsactiviteiten, zoals uitwisseling voor stage of studie in 2023. Binnen het Nova College is zo’n 6% van de studenten internationaal actief.