Om succesvol te zijn in je opleiding en je beroep is het belangrijk dat je niveau taal en rekenen voldoende is. In het vmbo en de opleidingen op mbo niveau 1, 2 en 3 maak je de examens Nederlands en rekenen op niveau 2F. In de opleidingen op mbo niveau 4 en havo maak je de examens Nederlands en rekenen op niveau 3F. In het vwo zijn de examens Nederlands op niveau 4F en het examen rekenen op niveau 3F. Kijk voor meer informatie over de vereiste niveaus ook op taalenrekenen.nl. Is bij je aanmelding jouw niveau niet bekend? Dan toetsen we jouw niveau taal en rekenen voor of bij de start van de opleiding. Als blijkt dat jouw niveau van taal en/of rekenen te laag is, dan krijg je extra ondersteuning taal en/of rekenen tijdens je opleiding.

Nova Studiecentrum
Naast de klassikale ondersteuning biedt het Nova Studiecentrum extra individuele begeleiding voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, rekenen en wiskunde. Ook kun je daar terecht voor hulp bij het leren studeren en voor diverse (examen)trainingen. Met Nova Studiecentrum Online kun je zelf aan de slag om je Nederlands (als tweede taal), Engels en rekenen te verbeteren. Ga naar novacollege.nl/studiecentrum.

Steunpunt Dyslexie & Dyscalculie
Heb je (mogelijk) dyslexie, dyscalculie, TOS, auditieve of communicatieve problemen? Dan kun je voor informatie en advies naar het Nova Steunpunt Dyslexie & Dyscalculie.

Het steunpunt is er voor studenten, docenten en ouders/verzorgers en geeft informatie en advies over hulpmiddelen, ondersteuningsmogelijkheden, screening op dyslexie, aangepaste examinering en nog meer. Enkele ondersteuningsmogelijkheden die het Nova College kan bieden, zijn:

  • extra toetstijd
  • verklanking
  • spellingscontrole
  • rekenkaarten

Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je andere vragen? Mail steunpuntdd@novacollege.nl.

Zomerschool
Wil je in de zomer je Nederlands, Engels of rekene n verbeteren? In augustus kun je in Haarlem twee weken een gevarieerd en uitdagend lesprogramma volgen, waarbij plezier voor het vak voorop staat. Kijk voor meer informatie op novacollege.nl/zomerschool.

Wil je iets vragen?