In alle uitingen van het Nova College staan cursisten centraal. De slogan ‘blijf groeien’ met de foto van een van onze cursisten kreeg een totaal andere betekenis dan bedoeld en heeft geleid tot negatieve commotie. Dat betreuren wij. Met groeien bedoelen wij: je ontwikkelen, niet alleen in je vak, ook persoonlijk. Dat laten we zien met echte modellen: onze eigen cursisten. 

Die kiezen we om hun uitstraling en mentaliteit en omdat ze zichzelf durven zijn. We geloven namelijk niet in een bepaald schoonheidsideaal om de boodschap over te brengen. Dat zie je al overal om je heen. Het geeft een onecht beeld van de wereld waarin uitsluitend ‘mooie’ mensen voorkomen. Nova College gelooft in echtheid, oprechtheid, verscheidenheid en gelijkheid. Daarom kunnen al onze cursisten Nova model worden. Als ze dat zelf ook willen natuurlijk. Daar zijn we trots op en daarin willen wij het verschil maken.

Wil je iets vragen?