Over

Ben jij ambitieus en wil jij jouw persoonlijke ontwikkeling op het CIOS een extra boost geven? Dan is het CIOS excellentieprogramma echt iets voor jou!

In dit exclusieve programma voor de 12-16 meest ambitieuze CIOS-studenten volg je een jaar lang extra gastcolleges over onderwerpen als feedback geven, breinkunde, psychologie en coaching. Je doet extra praktijkopdrachten, en bezoekt bijzondere sportbedrijven. Het programma begint met een gezamenlijk weekend en eindigt met een grote groepsopdracht.

Programma

Periode 1: Startweekend

Periode 1 + 2: Gastcolleges en werkveldbezoeken

Gastcolleges
coaching en feedback geven
growth mindset
breinkunde
sportpsychologie
coaching en groepsdynamica

Bezoeken
Nationaal Coach Congres
NOC*NSF

Periode 3 en 4: Creatieve groepsopdracht

Met de gehele groep krijg je een uitdagende creatieve opdracht. Je belangrijkste leerdoelen zijn: je creativiteit, innovativiteit, sociaal aanpassingsvermogen en ondernemerschap ontwikkelen.

Afsluiting en examinering 
Criteria

 • aanwezigheid
 • opdrachten behaald en gepresenteerd
 • vooruitgang / groei laten zien
 • opgedane kennis en ervaring gedeeld

Als je voldoet aan bovenstaande criteria ontvang je een schoolverklaring dat je het programma succesvol hebt afgerond. 

Toelating

Ben jij die CIOS student die zichzelf met een verzwaard programma wil uitdagen? Wil jij jouw persoonlijke ontwikkeling een boost geven? Overleg dan met je slb-docent of dit programma iets voor jou is!

Werving en selectie excellentieprogramma

 1. Jij en je slb-docent krijgen informatie over het excellentieprogramma.
 2. Je meldt je aan door je cv en motivatiebrief uiterlijk vrijdag 12 juni te mailen aan Bart van der Meer bmeer@novacollege.nl 
 3. De meest geschikte kandidaten krijgen een uitnodiging voor een selectiegesprek en om zichzelf te pitchen voor een jury. De jury bestaat uit de coördinator excellentieprogramma, een studiebegeleider, een student van het excellentieprogramma van dit schooljaar en een lid adviescommissie CIOS. De opdracht: overtuig de jury in maximaal 3 minuten waarom jij thuishoort in het excellentieprogramma. Daarna stelt de jury maximaal 5 minuten vragen aan jou.
 4. Maximaal 16 studenten worden geselecteerd, die voldoen aan zoveel mogelijk van onderstaande toelatingsvoorwaarden.
   

Toelatingsvoorwaarden

 • groeigerichte instelling - growth mindset
 • ambitie en gedrevenheid tonen
 • goed kunnen plannen en organiseren
 • goed kunnen samenwerken en overleggen
 • kunnen aansturen
 • bereid opgedane kennis en ervaringen te delen
 • gemiddelde beoordeling stage(s) = v/g
 • gemiddelde theorielijn ≥ 7,5
 • gemiddelde praktijklijn ≥ 7,5
 • studeert in leerjaar 3 of 4
 • kerntaak 1 afgerond ≥ 7
 • geen achterstand uit voorgaande jaren
 • positief advies slb-docent 

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en om je aan te melden kun je contact opnemen met:
Bart van der Meer, projectleider CIOS excellentieprogramma, bmeer@novacollege.nl 

 

Wil je iets vragen?