De dynamische arbeidsmarkt en de behoefte aan nieuwe skills vragen om nieuwe, flexibele om- en bijscholingstrajecten voor werkenden en werkzoekenden. Door een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding te volgen, kunnen zij een certificaat van de mbo opleiding Verzorgende IG behalen. Daarmee zijn zij direct inzetbaar in de praktijk en dat draagt bij aan verlaging van de hoge werkdruk in de zorg.

‘Basis voor deskundige zorg’ is ontwikkeld door sVBZ, Met de Thuiszorg, de Hartekamp Groep, Nieuw Unicum en het Nova College. De ontwikkeling van dit certificaat is mede mogelijk gemaakt door House of Skills en is daarmee een onderdeel van de ontwikkeling naar een skills gerichte matching op de arbeidsmarkt.

Inhoud van de scholing
Kerntaak kwalificatie: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier, B1-K1.
Kerntaak certificaat: Biedt deskundige basiszorg, C1-K1

Werkprocessen kwalificatie:

 • Ondersteunt bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, B-K1-W1
 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied, B1-K1-W2
 • Biedt persoonlijke verzorging, B-K1-W4
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast, B-K1-W10
 • Werkprocessen certificaat:

Werkprocessen certificaat:

 • Ondersteunt bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, C1-K1-W1
 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied, C1-K1-W2
 • Biedt persoonlijke verzorging, C1-K1-W3
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast, C1-K1-W4

Resultaat
Met dit certificaat kunnen de medewerkers op een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande wijze de cliënt ondersteunen bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, bij het onderkennen van de gezondheidstoestand en bij de persoonlijke verzorging. Zij kunnen deze zorg tevens evalueren en vastleggen.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden
Deze scholing is ontwikkeld voor kandidaten met het diploma Helpende zorg en welzijn of kandidaten met gelijkwaardige ervaring; zij-instromers met veel affiniteit en motivatie om persoonlijke verzorging te verlenen aan cliënten in de zorg. Het gaat om mensen die de nodige levenservaring hebben om dit in betrekkelijk korte tijd onder de knie te krijgen.

Formeel is dus nodig:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk

Uitvoering
Nova College kan deze scholing in diverse scenario’s vormgeven in overleg met de zorginstellingen, die de kandidaten voordragen. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar de ‘Visie op Volwassenenonderwijs’, zoals die in de regio met elkaar is ontwikkeld en vastgesteld.

Voorbeelden van vorm en kosten:
Bij een volledig bbl traject van 1 dag school en minimaal 2,5 dagen bpv van 18 weken (theorieperiode) en daarna iedere 2 weken terugkombijeenkomsten van 2 uur om de voortgang naar het examen te bespreken, zijn de kosten € 2.025 per student bij een groep van 15 studenten.

Bij het traject waarbij de student de eerste 6 weken 2 dagen school en 2 dagen bpv heeft en daarna bbl van 12 weken, zijn de kosten € 2.225 per student bij een groep van 15 studenten. Ook hierbij zijn na de lesperiode van 18 weken (theorieperiode) iedere 2 weken terugkommomenten om de voortgang richting examens te bespreken.

De kosten kunnen bij een gepersonaliseerd programma voor studenten ook in overleg aangepast worden.
Momenteel zijn er vanuit overheid/branche vaak subsidiemogelijkheden.

Certificering
Het moment van certificeren hangt af van de voortgang van de student, maar moet binnen 10 weken na einde van de theorieperiode haalbaar zijn.

Start 
Het streven is om deze opleiding in het voorjaar (mrt/apr 2020) - bij voldoende vraag - te starten, uiteraard in overleg met betrokken instellingen en kandidaten.

Meer informatie 
Mail voor meer informatie Bedrijfsscholing zorg en welzijn 

Wil je iets vragen?