Hierbij verklaar ik dat mijn gegevens mogen worden gebruikt voor de planning van de intake en dat, wanneer dat van toepassing is, de school van herkomst mag worden geïnformeerd over de voortgang van mijn intakeproces. Wanneer ik word toegelaten tot de opleiding mogen mijn gegevens worden gecontroleerd bij het BRP (de Basisregistratie Personen, voorheen het GBA) via een uitwisseling met DUO.