Stagebedrijf

Via een stage of een leerbaan heb je tijdelijk een gemotiveerde extra medewerker. Met een stagiair haal je nieuwe kennis en ‘nieuw bloed’ in je bedrijf. Een stage is een uitstekende kans om potentiële nieuwe medewerkers voor je organisatie te leren kennen. Bovendien kun je jouw vakmanschap overdragen aan een nieuwe generatie.

Wat kun je van ons verwachten?

 • antwoorden op vragen over de stage
 • stagegids met opdrachten, stageperiodes, vakanties, etc. 
 • voorbereiding van de student op de stage
 • minimaal 2 x bezoek en 2 x telefonisch contact met de bpv-begeleider
 • ondersteunen van de praktijkopleider/werkbegeleider
 • scholing van examinatoren en beoordelaars

Wat verwacht een stagiair van de stage?

 • dagelijkse begeleiding door een – liefst vaste - gekwalificeerde praktijkopleider/werkbegeleider
 • aftekenen urenverantwoording 
 • beoordelen van de werknemersvaardigheden
 • gelegenheid voor en hulp bij het maken van stage-opdrachten (gemiddeld 1 uur per dag)
 • begeleidings- en voortgangsgesprekken met de praktijkopleider/werkbegeleider
 • contact met de bpv-begeleider van de opleiding als de student zonder bericht niet op de stage verschijnt
 • deskundige examinatoren en beoordelaars

Stagebedrijf worden?
Wil je stage- of leerbedrijf worden? Hieronder vind je informatie over de belangrijkste onderwerpen, waarmee je dan te maken krijgt.

Erkend leerbedrijf
Stage vindt uitsluitend plaats bij een voor de desbetreffende opleiding(en) erkend leerbedrijf.
Ga naar gratis erkenning(en) als leerbedrijf aanvragen bij S-BB.nl/bedrijven

Financiële voordelen
Als leerbedrijf kun je gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, een tegemoetkoming in de kosten die je maakt voor de begeleiding van een student die een bbl opleiding volgt. Ga naar Subsidieregeling praktijkleren

Opdrachten
De stagiair leert beroepsgerichte taken uitvoeren binnen stage-opdrachten. Die staan beschreven in de opleiding specifieke stagegids. Daarnaast kan de stagiair beroepsrelevante taken uitvoeren binnen het bedrijf. Dat varieert van een eerstejaars die uitvoerend werk kan doen tot een derde- of vierdejaars die zelfstandig een onderzoek voor je doet. 

Overeenkomst
De afspraken over de beroepspraktijkvorming leggen we vast in een beroepspraktijkvormingsovereenkomst tussen het bedrijf, de student en de school.
Bekijk een beroepspraktijkovereenkomst. 

Periodes
De stage is verdeeld over de verschillende leerjaren. Elke opleiding kent een eigen indeling. Een voorbeeld is: 1 dag per week in het eerste jaar, 2 dagen per week in het 2e jaar en 3 dagen in het derde jaar.

Stage of leerbaan?
Bij een stage komt een student (bol) voor zijn beroepspraktijkvorming in je bedrijf. Dat gaat om 20 - 60% van de opleidingstijd, oplopend per leerjaar. De overige tijd volgt hij les op school. De student ontvangt geen salaris, eventueel wel een stagevergoeding. Bij een leerbaan heb je een student (bbl) in dienst via een leerwerkovereenkomst. Dan is de student 60-80% procent van de studieduur (3 - 4 dagen per week) in het bedrijf aan het werk en gaat gemiddeld 1 dag per week naar school.

Vergoeding
Je kunt zelf bepalen of je de stagiair een stagevergoeding betaalt. 

Verzekering
De student heeft tijdens de stage de status van werknemer. Dat wil zeggen dat schade door de stagiaire veroorzaakt aan het stagebedrijf of derden niet op Nova College verhaald kunnen worden, tenzij Nova College een verwijtbare fout of nalatigheid kan worden aangerekend.
Nova College heeft hiervoor een aanvullende verzekering afgesloten voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Stagedocumenten

Beroepspraktijkvormingovereenkomst

Onze studenten lopen stage of hebben een leerbaan bij erkende leerbedrijven voor hun beroepspraktijkvorming. De afspraken over de beroepspraktijkvorming leggen we vast in een beroepspraktijkovereenkomst tussen de student, het bedrijf en de school. Dan weten we wat we van elkaar verwachten.

5 Tips

Van stagiair naar topper
Ook het beste halen uit jonge werknemers? 5 tips!

1. Wees verwachtingsvol
Durf wat te verwachten van een stagiair. Leg de lat gewoon zo hoog mogelijk en spreek dat uit. Daarmee geeft een bedrijf aan dat het vertrouwen heeft. Worden de doelen niet gehaald, dan heb je ook een duidelijk ijkpunt van waaruit je de prestaties kunt beoordelen.

2. Besteed veel tijd aan de sollicitatie
Waar sta je nu, wat wil je bereiken? Het zijn vragen die absoluut aan bod moeten komen bij het eerste sollicitatie- of kennismakingsgesprek. Bespreek de stappen die de stagiair gaat doorlopen, zodat duidelijk is wat het bedrijf van hem of haar verwacht.

3. Kijk goed naar potentie
Niet iedereen start met dezelfde mogelijkheden. Dat mag best meewegen in de beoordeling. Doorloopt een stagiair fluitend de stage en presteert hij of zij matig? Benoem dat je meer had verwacht. Neemt een dodelijk verlegen verzorgende een paar cruciale stappen en rondt hij of zij de stage netjes af? Beloon dat!

4. Benoem de vooruitgang
‘Toen je binnen kwam, snapte je nog niets van een carburateur. Nu haal je ‘m fluitend uit elkaar en plaats deze weer terug in een wagen.’ Een 18-jarige kan nog niet goed reflecteren op de eigen prestaties en ziet gemakkelijk over het hoofd wat de rol was van het stagebedrijf.

5. Maak uitblinken veilig
Uitslover! Jongeren vinden het niet fijn publiekelijk een compliment te krijgen. Wil je prestaties belonen, geef doel en beloning dan in de groep aan. Zo wordt het normaal om met doelen te werken en werkt belonen niet als rem op prestaties.

 

Contact

Zoek je een stagiair of een student voor een leerbaan? 

Mail onze stagecontactpersonen over de mogelijkheden >>

 

Heb je een vacature voor onze studenten? 

Lees hoe je vacatures onder de aandacht kunt brengen bij onze studenten >>

 

Meer informatie op het Ondernemersplein

Wil je nog meer informatie over alles dat met stage en leerbanen te maken heeft? De Belastingdienst verzamelt alle informatie over regelingen, rechten en plichten, vergunningen en subsidies voor leerbedrijven en voor stagiairs op het Ondernemersplein.nl. 
Ga naar Leerbedrijven en stagiairs op het Ondernemersplein
Lees ook Antwoorden op Kamervragen over stage en stagevergoedingen (augustus 2017)