07 november 2022

Onze Arbo- en vitaliteitsadviseur Rosa Wassink is uitgeroepen tot Vitality Manager van het Jaar 2022. Het is een landelijke prijs met vooraanstaande juryleden uit het bedrijfsleven. Ze omschrijven het begrip Vitality als het versterken van mens én organisatie zodat medewerkers fijn werken in een positieve omgeving, nu en in de toekomst. Nova College is natuurlijk ontzettend trots op Rosa. En we willen graag wat meer van haar weten. Wat verstaat zij onder vitaliteit en waarom is het zo belangrijk? Wat drijft haar in haar inzet voor vitaliteit en wat onderneemt zij om haar doel te bereiken?

En de winnaar is…
Eind september won Rosa de titel Vitality Manager van het Jaar 2022. De jury kreeg kippenvel van haar presentatie, die als motto had: iets bestaat pas echt, als het gebeurt in de praktijk. Rosa: ‘Ik liet een filmpje zien waarin onze studenten Luuk en Roemer een ode geven aan het mbo. Wie knipt onze haren? Wie bouwt onze huizen? Wie brengt de energietransitie in de praktijk? Het onderschrijft het enorme belang van het mbo en daarmee van gezonde en vitale medewerkers. Zeker in een tijd waarin er tekorten zijn aan docenten en er veel werk te doen is om aan te blijven sluiten bij wat de arbeidsmarkt wil.’ Maar de prijs niet alleen gebaseerd op de presentatie ter plekke. Rosa: ‘Ik heb van tevoren uitgebreid input moeten geven over de visie van Nova op vitaliteit in het strategisch beleidsplan, de manier waarop we het in de praktijk brengen, hoe we het meten en welke plek dit heeft in onze plannen voor de toekomst.’

Voor Rosa is vitaliteit dat medewerkers met plezier hun werk doen. Pas dan zijn ze in staat goed onderwijs te geven. Wat medewerkers hiervoor nodig hebben is voor iedereen anders. Voor de een gaat dit over beter slapen of ontspannen, voor de ander is het werken aan je eigen ontwikkeling of balans bewaren tussen werk en privé. Én waar de een stress van krijgt, vindt een ander juist een leuke uitdaging.

Veiligheid, verbinding en vertrouwen
Ik zet me in om beleid te maken dat recht doet aan die verschillende behoeftes. En dat beleid samen ontwikkelen met anderen is ontzettend leuk. Omdat iedereen iets anders nodig heeft, is er beleid nodig waarin ruimte is voor maatwerk. Het moet gericht zijn op de vraag: hoe zorg je voor een klimaat waar rekening wordt gehouden met de behoefte van de medewerkers? En waarin kan de organisatie ondersteunen? Het antwoord is: door met elkaar in gesprek te gaan. Medewerkers zijn de hele dag bezig met lessen en studenten, ze zijn zich niet altijd bewust van hun energie of van wat ze nodig hebben. Daar moeten we elkaar bij helpen. Door niet alleen de studenten maar ook de medewerkers centraal te zetten, kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan. Veiligheid, verbinding en vertrouwen zijn belangrijke thema’s voor mij. Want pas als die op orde zijn, kunnen mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen vitaliteit. Daar komt vitaliteit wat mij betreft in de kern op neer: goed voor jezelf zorgen en daarmee als professional ook een goed voorbeeld zijn voor de studenten.’

Onder indruk
De jury was onder de indruk van de hoeveelheid interventies en de impact daarvan. ‘Allereerst moet de basis op orde zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden. Overal hebben we een risico- inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. In de praktijklokalen hangen nu veiligheidsinstructiekaarten bij de machines. Ook hebben we preventiemedewerkers aangesteld. Een ander onderdeel van haar werkzaamheden waar Rosa enthousiast mee aan de slag is gegaan, is Nova Fit met programma’s voor medewerkers en studenten. Dat begon als project, maar is inmiddels een volledige afdeling met een integrale werkwijze gericht op alle aspecten van een Gezonde School.


Samen
Als voorbeeld van haar werkwijze vertelt Rosa over het opstellen van het Rookbeleid dat ze samen met vestigingsmanagers, OR en conciërges heeft opgesteld. ‘Al snel bleek het handhaven de grootste uitdaging. Ik ben toen samen met een conciërge het schoolplein opgegaan om het mee te maken. Ik heb zelf oog in oog gestaan met een student die een grote mond gaf en ik merkte hoe intimiderend dat is. We hebben toen een script gemaakt voor conciërges en medewerkers. Hoe spreek je een student aan, hoe de-escaleer je dat? En: hoe zorg je ervoor dat conciërges en medewerkers elkaar steunen bij de handhaving? Ik heb ook studenten van de mediaopleiding betrokken bij de vraag hoe je zo’n rookverbod communiceert. Zij hebben de posters met aankondigingen ontworpen.’

Ook op andere terreinen zoeken we de verbinding met studenten. Studenten van CIOS hebben bijvoorbeeld aan medewerkers voedingsadvies en sportlessen gegeven. Een vitale organisatie creëer je namelijk samen. Als er iets is dat ik de afgelopen tien jaar heb geleerd, is dat het.’

Werkdrukplan
Een belangrijk onderwerp waar Rosa zich mee bezig heeft gehouden is het werkdrukplan. ‘Ik ben heel trots op dit plan, dat ik samen met de OR heb ontwikkeld. Aan de hand van de ‘wegwijzer werkdruk van TNO’ gaat een team zelf op zoek naar de veroorzakers van werkdruk en welke maatregelen ze daar tegen kunnen nemen. Daarnaast gaan ze ook op zoek naar hoe het met hun energie gesteld is en hoe ze meer energie kunnen  krijgen. Afgelopen jaar was het een pilot, maar het wordt nu opgenomen in een vast aanbod. Inmiddels hebben 14 van de 80 teams deelgenomen. Ik hoor van docenten dat ze bijvoorbeeld de ‘batterij’, een tool om werkdruk te meten, ook bij hun studenten gebruiken. Vitale docenten zorgen uiteindelijk voor vitale studenten.’ De jury vond de koppeling die ik maakte naar de studenten heel erg belangrijk. Vitaliteit als onderdeel van vitaal burgerschap is al lange tijd onderdeel binnen Nova College.’  

Tot slot geeft Rosa aan dat wat mensen nodig hebben om met plezier naar hun werk of studie te komen, per levensfase en per situatie kan veranderen. ‘Vitaliteit is dus een blijvend proces dat nooit af is. Je kan altijd beginnen met de vraag: Wat heb ik nodig of wat heb jij nodig om met plezier naar je werk te blijven gaan? Hoe kan ik je helpen? Er zijn in de toekomst nog veel ontwikkelingen die op ons af komen: de veranderingen in de arbeidsmarkt die vragen om continue veranderingen en innovatie en de vergrijzing in ons land. We kunnen elkaar helpen om met plezier en energie studenten op te blijven leiden. Het mbo-onderwijs leidt een heel belangrijke beroepsgroep op die we niet kunnen missen! Deze eretitel draag ik dan ook op aan het mbo!’