Snelle informatie

 • Leerweg BOL & BBL
 • Niveau 3
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem & Beverwijk & Hoofddorp

Je leert zorgvragers allround ondersteunen begeleiden bij hun persoonlijke zorg in hun eigen leefomgeving, waarbij zij zelf bepalen wat zij prettig vinden en wat belangrijk is in hun leven. Jij leert hen kansen en mogelijkheden die ze krijgen te benutten, zodat zij zoveel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Ook leer je voorlichting en advies geven en diverse verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals  injecties geven. Je leert dus werken op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn voor mensen met verschillende achtergronden, zoals: oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen. Ook leer je samenwerken met de mantelzorgers. Je bereidt je voor op werk in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis, waaronder ook kraamzorg valt.

 • zorg inventariseren en zorgplan opstellen
 • zorgvragers ondersteunen en stimuleren
 • voorlichting en advies geven

Wat kun je na deze opleiding?

Je hebt met je twee diploma's Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg veel mogelijkheden om aan het werk te gaan als verzorgende en begeleider gehandicaptenzorg en/of begeleider specifieke doelgroepen. Je kunt ook doorstromen naar de mbo 4 opleiding Verpleegkundige of de opleidingen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en/of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en die versneld afronden.

Je begint deze opleiding in een gezamenlijk basisjaar Verzorgende - IG en Maatschappelijke Zorg. Na het eerste jaar maak je een keuze voor de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Je kunt twee diploma’s behalen: Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg. Of een van de twee diploma's, afhankelijk van jouw leerproces en leerwensen.
Tijdens de opleiding leer je hoe je voor anderen zorgt en hoe je allerlei verpleegtechnische handelingen uitvoert. Daarnaast leer je om mensen te begeleiden bij hun persoonlijke zorg en in hun eigen leefomgeving. In ons onderwijs staat het respect voor de mensen en hun wensen centraal. Zij moeten zelf kunnen bepalen wat zij prettig vinden en wat belangrijk is in hun leven. Jij helpt hen om kansen en mogelijkheden die ze krijgen te benutten. Daarbij streef je ernaar om ze zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Daarnaast volg je Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. We leren je een visie te ontwikkelen op het geven van zorg die past bij de instelling waar je stage loopt. Afhankelijk van je ambities en ontwikkeling volg je keuzedelen zoals:

 • wijkgericht werken
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Engels
 • zorg en technologie
 • expressief talent
 • ondernemend gedrag / ondernemerschap
 • werken in het buitenland

 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Verzorgende- IG; Crebo nr: 25656
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus
Officiële naam:
Verzorgende- IG; Crebo nr: 25656
Leerweg:
BBL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Haarlem
Hoofddorp
Haarlem

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je loopt stages bij erkende leerbedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, waar je in de praktijk leert voor verzorgende, gehandicaptenzorg en/of begeleider specifieke doelgroepen.

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Per week werk je minimaal 24 uur en ga je één dag naar school. De werkleerplek moet je zelf vinden bij een erkend leerbedrijf in de zorg-/welzijnssector, voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor vacatures op infopuntzorg.nl.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€800 tot 900 totaal
Les / Cursusgeld
€608 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze (richt)bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Lesmateriaal
€800 tot 900 totaal
Les / Cursusgeld
€306 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding en het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Verzorgende IG - Maatschappelijke zorg, 3, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Verzorgende IG - Maatschappelijke zorg, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Intake Verzorgende IG - Maatschappelijke zorg, 3, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Verzorgende IG - Maatschappelijke zorg, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL & BBL
 • Niveau 3
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem & Beverwijk & Hoofddorp