Als gevolg van de hogere complexiteit van zorg in onze samenleving is de fysieke belasting van zorgverleners de laatste jaren enorm toegenomen. Niet alleen zorgverleners worden met tillen geconfronteerd, ook activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en medewerkers van de facilitaire dienst hebben dagelijks te maken met tillen en verplaatsen van mensen en voorwerpen. De thuiszorg kent eigen problemen zoals het moeten tillen in een te beperkte ruimte. Een belangrijke factor bij het slagen van het transferbeleid is dat dit door alle medewerkers gedragen wordt; hiervoor is bewustwording, attitudeverandering en training nodig. Deze training wordt afgestemd op beleid en procedures van de instelling en richt zich direct op de werksituatie van de deelnemers.

Start

In overleg. De trainingsduur is afhankelijk van de scholingsvraag.

Inhoud

Volgens de 'Praktijkrichtlijn fysieke belasting' oefen je met cliëntgebonden handelingen. Je ontwikkelt een attitude waaruit blijkt dat je de cliënt benadert vanuit respect, respect voor de grenzen van de cliënt en voor de grenzen van de zorgverlener. Ook wordt een haptonomische benadering bij het verplaatsen van de cliënt gestimuleerd. Bij het haptonomisch verplaatsen voel je als zorgverlener wat er gebeurt en kun je op het juiste moment hulp bieden in de tempo van de cliënt. Door op een haptonomische wijze te verplaatsen, wordt de cliënt gestimuleerd gebruik te maken van haar/zijn eigen mogelijkheden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
-zelfstandig kantelen
-aanbrengen glijzeil/-rol met kanteling
-aanleggen van een glijzeil/-rol zonder te kantelen
-weghalen glijzeil/-rol met kanteling
-verwijderen van een glijzeil/-rol zonder te kantelen
-kanteling en zijwaarts met glij/-rol en eventueel (steek) laken
-kanteling met glijzeil (heup-draai)
-omhoog verplaatsen met hulp van papegaai
-omhoog verplaatsen met glijzeil/-rol

Transfers
-opstaan vanuit bed met stoel of hulp
-van zit op de rand van het bed naar lig met hulp van het bed
-tot zit komen en weer gaan liggen met hulp van een papegaai
-gaan staan en weer zitten met een actieve tillift
-aanleggen van een sling voor een passieve tillift in lig en zit
-van lig naar zit op de rand van het bed of buiten bed met passieve tillift

Kosten

Op aanvraag.

Doelgroep

Alle medewerkers in de intra- of extramurale gezondheidszorg, die te maken hebben met tillen/verplaatsen van cliënten.

Diploma/Certificaat

Je ontvangt een certificaat van het Nova College.

Groepsgrootte

Maximaal 12 personen per groep.

Aanmelden

Voor meer informatie over deze training stuur een e-mail naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 33 90

Contactpersoon

Marie-Antoinette Hubers

Wil je iets vragen?