In de dagelijkse praktijk kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen in de vorm van een meer of minder ernstig ongeluk. Om de gevolgen van een ongeluk(je) te beperken kan het goed inschatten van de situatie en het letsel van het slachtoffer, gevolgd door adequaat handelen, van groot belang zijn. Afhankelijk van de doelgroep kan de training ook gericht worden op kinder-EHBO.

Start

In overleg. De trainingsduur is afhankelijk van de scholingsvraag.

Inhoud

De inhoud en omvang van get programma zijn afhankelijk van de opleidingsnoodzaak en/of -wensen van de opdrachtgever.
In de training kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- de inhoud van de EHBO-doos en kennis van de (verband)materialen
- veiligheidsaspecten bij het verlenen van eerste hulp
- de vitale functies: ademhaling, bewustzijn en bloedcirculatie
- grote verwondingen, zoals slagaderlijke bloedingen
- kneuzingen en botbreuken; ontwrichting
- kleine verwondingen, zoals schaaf- en snijwonden; bijtwonden; bloedneus
- vergiftigingen
- warmte- en koudeletsels: brandwonden en bevriezing/onderkoeling

Kosten

Op aanvraag.

Doelgroep

Medewerkers bij instellingen voor gezondheidszorg, onderwijs, welzijn en dienstverlening.

Diploma/Certificaat

Aan de cursus is een certificaat van Nova College verbonden.

Groepsgrootte

Maximaal 12 personen per groep.

Aanmelden

Voor meer informatie over deze training stuur een e-mail naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 33 90

Contactpersoon

Wil je iets vragen?