Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Duur 3 jaar
 • Locatie IJmuiden & Harlingen

Je leert varen als wachtstuurman of als wachtwerktuigkundige varen op. Bijvoorbeeld als stuurman en/of scheepswerktuigkundige op koopvaardijschepen, kleine sleepboten, supply-schepen, baggerschepen en varend aannemersmaterieel. Na een aantal vaarjaren kun je binnen jouw klasse schepen ook kapitein of hoofdwerktuigkundige worden op schepen tot 3000 kW (motorvermogen) en 3000 GT (tonnage). Op schepen boven die capaciteitsgrens mag je ook aan het werk, maar kun je doorgroeien tot de rang van wachtstuurman of wachtscheepswerktuigkundige.

 • varen als stuurman en/of scheepswerktuigkundige

Wat kun je na deze opleiding?

Na diplomering heb je een startvaarbevoegdheid om te varen als allround maritiem officier kleine schepen (tot 3.000 GT Kw). Je kunt ook doorstromen naar de verkorte mbo niveau 4 opleiding tot Maritiem officier alle schepen. Je moet dan in IJmuiden nog een jaar naar school en nog een aanvullende stage doen van 90 dagen.

Je leert in deze opleiding op mbo niveau 3 bol alles over de nieuwste technologische ontwikkelingen en inzichten in jouw beroep. Na een eerste basisjaar kies je zelf of krijg je het bindend studieadvies om te kiezen voor het mbo niveau 3 uitstroomprofiel Stuurman-werktuigkundige kleine schepen. Hoofdvakken zijn: zeemanschap, navigatie en maritieme techniek. Je volgt ook de algemeen vormende vakken Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde en loopbaan en burgerschap. Daarnaast leer je veel in de realistische full mission brugsimulatoren en haal je alle benodigde certificaten.
Aan het eind van je tweede studiejaar doe je je eindexamens en laat je tijdens de Proeven van Bekwaamheid zien wat je kunt. Het derde studiejaar bestaat uit een afsluitende stage op zee van 12 maanden. Tijdens je studie volg je drie keuzedelen.  Je kunt kiezen uit de volgende keuzedelen:
• Cargo Handling
• Controlling
• Electrical
• Maintenance and Repair
• Marine Engineering
• Navigation

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk en internationaal erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Stuurman-werktuigkundige kleine schepen; Crebo nr: 23202
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

IJmuiden
Harlingen

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Na 2 jaar theorie ga je het laatste jaar de praktijk in aan boord van een schip. Je moet zelf een erkend leerbedrijf vinden.

Schoolkosten

Gereedschap
€100 tot 200 totaal
Lesmateriaal
€750 totaal
Les / Cursusgeld
€1168 per jaar (2019/20) voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze (richt)bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Intake Stuurman-werktuigkundige kleine schepen, 0, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Stuurman-werktuigkundige kleine schepen, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg met in het pakket minimaal een van de vakken wiskunde of nask 1
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk


Bovendien:

Internationale studenten
Kom je uit een land buiten de Europese Unie? Dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Nova College is door de IND erkend als referent voor de scheepvaartopleidingen. Dit betekent dat wij namens jou een aanvraag voor een verblijfsvergunning kunnen indienen. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Mail martiem@novacollege.nl voor meer informatie. Daarna gaan we na of Nova College voor jou als erkend referent kan optreden. Dat kan natuurlijk alleen als je je dan ook aanmeldt voor deze opleiding.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Duur 3 jaar
 • Locatie IJmuiden & Harlingen