Wil jij trainer-coach worden in je favoriete sport? Kies dan deze cursus Top trainer-coach 3 (NOC*NSF).

Je volgt 16 workshops van drie uur, samen met trainers van andere sporten. Je hoort hoe zij hun trainingen geven en leert van elkaar. De praktijkopdrachten uit de workshops oefen je op je stage. Ben je student van het Nova dan volg je ook nog 8 coachbijeenkomsten van drie uur waarin je werkt aan de praktijkopdrachten. Tijdens de cursus komen gastdocentensprekers uit de topsport lezingen geven.

Start

De lessen starten op maandag 30 september van 18.00 – 21.00 uur.

Inhoud

De inhoud van de workshops zijn voor alle trainer-coaches gelijk, maar elke sport vraagt specifieke kennis en vaardigheden, die per sport met de betrokken sportbond uitgewerkt zijn. Een sportbond kan zijn eigen deelnemers nog een extra workshop laten volgen buiten de cursus om, voordat je examen doet. De sportbond waar jouw sport onder valt, neemt het examen af.

Stage

Je loopt 240 uur stage bij de club of vereniging waar je lid bent en trainer-coach wilt worden. Je geeft training, coacht bij wedstrijden en voert andere taken uit binnen het technisch kader.

Leslocatie(s)

CIOS Haarlem, Provinciehal NH (Pim Mulier) en Sterren College Haarlem

Kosten

De cursus kost € 750 voor Novastudenten. Voor anderen geldt het tarief van de sportbond. De examenkosten (tussen de € 100 en € 200) komen daar nog bij. Die betaal je aan de bond en verschillen per sport. Soms eist een bond ook leercoachbegeleiding en expertworkshops. Kosten hiervoor: tussen de € 100 en € 300.

Doelgroep

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen zit je in het 2e, 3e of 4e leerjaar van een mbo 3- of 4-opleiding. We kunnen een intakegesprek met je voeren over je motieven voor en verwachtingen van de cursus.

Diploma/Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvang je het officiele certficaat trainer-coach 3 van de desbetreffende Sportbond. Je bent dan toptrainer op je eigen club.
 
De deelnemende bonden zijn: Atletiekunie, Base en Softballbond, Basketbalbond, Hockeybond, IJshockeybond, Korfbalbond, Nederlandse Skivereniging, Volleybalbond, Watersportbond.

Bijzonderheden

De deelnemende bonden zijn: Atletiek Unie, NHV (Handbal), NEVOBO (volleybal), KNKV (korfbal), NSKIV (skivereniging), NBB (basketbal), NIJB  (ijshockey), KNBSB (honk, softbal), KNHB (hockey), KNZB (zwemmen) en het Watersportverbond (zeiltrainer 3, windsurftrainer 3 en kanotrainer 3). Niet genoemde sporten kunnen wij op verzoek aanvragen bij de betreffende bond.

Locaties

Aanmelden

Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met:
Jeroen Scheffer, projectleider Sportbrede trainer-coach 3 CIOS Haarlem, jscheffer@novacollege.nl en 06 41663330.

 

Contactpersoon

Jeroen Scheffer

Wil je iets vragen?