Snelle informatie

  • Leerweg BOL
  • Niveau 4
  • Duur 4 jaar
  • Locatie Hoofddorp

Je leert mensen lesgeven in sport en leer je evenementen organiseren gericht op sport, bewegen en gezondheid. Dus niet alleen sporten om het sporten, maar ook sporten om te herstellen van een ziekte of ongeval of sporten om vrije tijd optimaal te besteden. Je bereidt je voor op werken bij fitnesscentra, sportverenigingen, sport- en gezondheidscentra, in de bedrijfsfitness of als persoonlijk fitness en gezondheids coach.

  • sportles geven  
  • evenementen organiseren gericht op sport, bewegen en gezondheid

 

Wat kun je na deze opleiding?

Je kunt werken in de georganiseerde sport, commerciële sportorganisaties, sportieve recreatie en toerisme. Kijk voor vacatures in de sport op www.sportarbeidsmarkt.nl Je kan ook doorstromen naar het hbo, zoals Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Hogeschool S&B, Fysiotherapie en Pabo.

Aanmelden

Je kunt je van 1 oktober (12.00 uur) tot 1 april aanmelden voor het CIOS schooljaar 2021-2022.

Let op: Je kunt je bij het CIOS voor maximaal 1 opleiding aanmelden. 
Meld jij je voor 2 (of meer) opleidingen aan? Dan gaan wij uit van de opleiding waarvoor jij je het laatst hebt aangemeld.
Je krijgt dan wel bericht dat jij je voor meer opleidingen hebt aangemeld met de mogelijkheid om je definitieve keuze te veranderen.

Meer informatie over aanmelden >>

In deze CIOS opleiding leer je binnen het uitstroomprofiel Coördinator sport, bewegen en  gezondheid trainer/coach lesgeven en trainingen verzorgen gericht op gezondheid en vrije tijdsbesteding. Je leert reguliere sporters en groepen trainen en coachen en je leert specifieke sporters en groepen vanuit een medische invalshoek trainen en begeleiden. Bijvoorbeeld sporters met een blessure waarbij je in opdracht van een fysiotherapeut in een fitnessruimte trainingen verzorgt of kinderen met overgewicht of ouderen met een specifieke aandoening. De praktijkvakken zijn onder andere: fitness, methodiek, muziek en bewegen en zwemmen. De theorievakken zijn onder andere: didactiek, voedingsleer, ehbo, trainingskunde (anatomie, fysiologie) en omgangskunde (pedagogie, psychologie en sociale vaardigheden). Ook volg je Nederlands, Engels, rekenen en het vak loopbaan en burgerschap.

  

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma met vermelding 'CIOS'

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Coördinator sport, bewegen en gezondheid; Crebo nr: 25413
Leerweg:
BOL
Duur:
4 jaar
Start:
augustus

Locaties

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

In de stage leer je zelfstandig lesgeven en coördineren in de praktijk. In het 1e jaar doe je een korte stage bij een sportvereniging. In het 2e en 3e jaar geef je 3 dagdelen per week les in je keuzevak. In het 4e jaar loop je 3 dagen per week stage in je uitstroomrichting. Je krijgt beleiding van een stagebegeleider op je stageadres en van een CIOS docent.

Schoolkosten

Kleding
€400 tot 500 totaal
Lesmateriaal
€500 - 600 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€750 tot 1000 totaal
Les / Cursusgeld
€1202 per jaar (2020/21) voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze richtbedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor de stage van deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG aanvragen kost ongeveer 35 euro, dat bedrag kun je niet op school declareren.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

- diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
- diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
- overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
- ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk

Bovendien:

Let op: voor veel (stage)bedrijven moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebben, voordat je daar kan stagelopen of werken. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo

 
Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

  • Leerweg BOL
  • Niveau 4
  • Duur 4 jaar
  • Locatie Hoofddorp