Snelle informatie

  • Leerweg BOL
  • Duur 4 jaar
  • Locatie Haarlem

Je leert mensen begeleiden bij sport- en bewegingsactiviteiten volgens een planmatige, methodische opzet. Ook leer je organiseren en coördineren. Je bereidt je voor op werken bij een buitensportorganisatie, sportvereniging, fitnesscentrum of bij defensie, in de ouderenzorg of de afdeling sport en recreatie van een gemeente. Kortom: overal waar mensen voor hun plezier en algeheel welzijn of voor hun beroep bezig zijn met sport en bewegen.

  • begeleiden bij sport en bewegen 
  • plannen en werken volgens een methode
  • organiseren en coördineren 

 

Wat kun je na deze opleiding?

Je kan werken in de georganiseerde sport, bij commerciële sportorganisaties, in de sportieve recreatie en toerisme, in sportontwikkeling en sport voor gehandicapten. Kijk voor vacatures in de sport op www.sportarbeidsmarkt.nl. Je kan ook doorstromen naar het hbo, zoals de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Aanmelden

Je kunt je van 1 oktober (12.00 uur) tot 1 april aanmelden voor het CIOS schooljaar 2020-2021.

Let op: Je kunt je bij het CIOS voor maximaal 1 opleiding aanmelden.
Meld jij je voor 2 (of meer) opleidingen aan? Dan gaan wij uit van de opleiding waarvoor jij je het laatst hebt aangemeld.
Je krijgt dan wel bericht dat jij je voor meer opleidingen hebt aangemeld met de mogelijkheid om je definitieve keuze te veranderen.

Meer informatie over aanmelden >>

Bij het CIOS leer je lesgeven, trainingen verzorgen en evenementen organiseren. De eerste twee jaar zijn gelijk aan de opleiding Sport- en bewegingsleider. Aan het eind daarvan krijg je een bindend advies voor je vervolg op niveau 3 of 4. Je leert lessen voorbereiden, uitvoeren en nabespreken. Je leert organiseren en plannen. Je praktijkvakken zijn: atletiek, basketbal, fitness, judo, methodiek, muziek en bewegen, racketsporten, voetbal, volleybal, turnen, hockey en zwemmen. De theorievakken zijn: didactiek, ehbo, trainingskunde (anatomie, fysiologie), omgangskunde (pedagogie, psychologie en sociale vaardigheden), voeding en management. Ook volg je Nederlands, Engels, rekenen en het vak loopbaan en burgerschap. Je kiest één van deze uitstroomprofielen: Coördinator sportinstructie,  training en coaching, Coördinator sport- en  bewegingsagogie, Coördinator buurt, onderwijs  en sport en je volgt drie keuzedelen.

 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma met vermelding 'CIOS'

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Sport- en bewegingscoördinator (CIOS); Crebo nr: 23163
Leerweg:
BOL
Duur:
4 jaar
Start:
augustus

Locaties

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

In de stage leer je zelfstandig lesgeven en coördineren in de praktijk. In het 1e jaar doe je een korte stage bij een sportvereniging. In het 2e en 3e jaar geef je 2-3 dagdelen per week les in je keuzedeel. In het 4e jaar loop je 3 dagen per week stage in je uitstroomrichting. Je krijgt beleiding van een stagebegeleider op je stageadres en van een CIOS docent.

Schoolkosten

Kleding
€400 totaal
Lesmateriaal
€500 - 600 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€300-650 totaal
Les / Cursusgeld
€1168 per jaar (2019/20) voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze richtbedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor de stage van deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG aanvragen kost ongeveer 35 euro, dat bedrag kun je niet op school declareren.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Sport- en bewegingscoördinator (CIOS), 0, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Sport- en bewegingscoördinator (CIOS), BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

- diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
- diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
- overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
- ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk

Bovendien:

Let op: voor veel (stage)bedrijven moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebben, voordat je daar kan stagelopen of werken. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

  • Leerweg BOL
  • Duur 4 jaar
  • Locatie Haarlem