De praktijkbeoordelaar voert beoordelingen uit van stagiairs of collega's in de beroepspraktijk. De juiste beoordeling van stagiairs en medewerkers draagt bij aan hun groei en ontwikkeling. Bovendien vraagt de Onderwijsinspectie van een praktijkbeoordelaar specifieke vaardigheden. Daarom verzorgt Nova College Bedrijfsscholing deze training voor praktijkbeoordelaars.

Start

Op aanvraag.

Inhoud

In de training leer je objectief beoordelen van leerlingen/stagiaires/collega's. Dit betekent dat je op de hoogte bent van de inhoud van de beroepsprestaties, proeve van bekwaamheid, voorbehouden- en risicovolle handelingen. Je leert observatie-, vraag- en interviewtechnieken te hanteren en gegevens correct te interpreteren. Je leert aan de aan de prestaties een nauwkeurig en zo objectief mogelijk waardeoordeel toe te kennen en een constructieve, motiverende uitslag, passend bij het niveau te formuleren. Tussen de 2 dagdelen van 3,5 uur heb je minimaal 2 weken tijd voor reflectie en om te experimenteren met de lesstof.

Kosten

Op aanvraag.

Doelgroep

Ervaren werkbegeleiders die als zodanig werken in de praktijk.

Diploma/Certificaat

Na afloop van de training ontvang je een Bewijs van Deelname.

Groepsgrootte

Minimaal 8, maximaal 16 personen.

Locaties

Hoofddorp

Aanmelden

Voor meer informatie over deze training stuur een e-mail naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 33 90

Contactpersoon

Marie-Antoinette Hubers

nieuw

Snelle informatie

  • Locatie Hoofddorp

Wil je iets vragen?