Stap 1

Intaketoets

De intaketoets maak je digitaal en bestaat uit vragen die gaan over jouw motivatie, studiehouding en studievaardigheden.

Rekentoets

Deze toets meet jouw rekenniveau en je rekenvaardigheid: getallen, verbanden, verhoudingen, meten en meetkunde. Jouw score bepaalt of je extra ondersteuning rekenen nodig hebt voor of tijdens je opleiding om deze met succes te kunnen volgen.

Rekenen 1F-2F-3F Intaketoets (alle niveaus)

Nederlands leestoets

Deze toets meet jouw leesvaardigheid van Nederlandstalige teksten: begrijpen, evalueren, interpreteren, samenvatten, techniek en woordenschat. Jouw score bepaalt of je extra ondersteuning Nederlands nodig hebt voor of tijdens je opleiding om deze met succes te kunnen volgen.

Nederlands lezen 1F-2F – 1 (niveau 2 & niveau 3)
Nederlands lezen 2F-3F – 1 (niveau 4)

Intake mbo

Deze toets geeft een compleet beeld van jouw profiel en meet jouw: leerbaarheid, leereffectiviteit, aansluiting opleidingsniveau, sociale context, werktype, opleidingsbeeld en beroepsbeeld. Jouw score laat zien of deze opleiding voldoende past bij jouw talent en ambities.

Intake mbo (alle niveaus)

Tot slot

Succes met je intake!