Snelle informatie

 • Leerweg BBL & BOL
 • Niveau 4
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem

Je leert cliënten ondersteunen van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psycho-geriatrische stoornissen. Dat betekent dat je leert werken aan het herstel, het behoud of de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt. Je leert nieuwe ontwikkelingen signaleren en deze vertalen naar naar nieuwe werkwijzen, producten en/of diensten. Je ontwikkelt je tot een toegankelijk, laagdrempelige en samenwerkingsgericht begeleider, die mensen helpt bij de persoonlijke verzorging, zelfstandig wonen, huishouden en bij activiteiten in een dagactiviteitencentrum of in een woonvoorziening. Kan jij je goed verplaatsen in anderen, ben je zorgzaam, cultuurbewust, creatief, sta je sterk in je schoenen en kan je direct handelen in uiteenlopende en onverwachte situaties? Dan is dit beroep geknipt voor jou!

 • ondersteunen
 • activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • reageren op onvoorziene situaties en nieuwe ontwikkelingen

Wat kun je na deze opleiding?

Na de opleiding kun je aan het werk als persoonlijk begeleider in een dagactiviteitencentrum of een woonvoorziening. Zie www.infopuntzorg.nl voor vacatures. Je kunt ook doorstromen naar hbo-opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening.

Je begint in een gemeenschappelijk jaar niveau 3 en 4. Aan het eind van dat jaar bepalen we of jij doorgaat op niveau 3 of 4 en in welke richting: Specifieke doelgroepen of Gehandicaptenzorg.
In het basisdeel leer je welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Je leert hoe je cliënten moet ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Hoe moet je reageren op onvoorziene situaties, wat moet je doen in een crisissituatie. Hoe stem je de werkzaamheden af en evalueer je de geboden ondersteuning. Je werkt ook aan je eigen deskundigheid en aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. De algemene vakken die je volgt zijn Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.
In het profieldeel ga je dieper in op  het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden met meervoudige problematiek. Je leert onder andere een ondersteuningsplan te schrijven en de cliënt en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten te begeleiden. Je leert de cliënt te ondersteunen bij maatschappelijke participatie en het versterken van zijn/haar eigen kracht. Het begeleiden van collega’s, stagiaires en vrijwilligers komt ook aan bod. Je leert de hulpverlening te organiseren en coördineren, zodat de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals:

 • Zorginnovaties en technologie
 • Expressief talent >>
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Verplegende en verpleegtechnische handelingen
 • Werken in het buitenland
 • Voorbereiding hbo

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen (Maatschappelijke zorg); Crebo nr: 25478
Leerweg:
BBL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus
Officiële naam:
Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen (Maatschappelijke zorg); Crebo nr: 23181
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Haarlem

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt als bbl student een arbeidsovereenkomst van 960 uur per jaar (exclusief vakantie en verplichte vrije dagen) - minimaal 21 uur per week - bij een erkend leerbedrijf. Daar voer je opdrachten uit (eamens) die bij je opleiding horen, onder begeleiding van je praktijkopleider.

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Vanaf het begin van de opleiding speelt de beroepspraktijk een belangrijke rol: je doet werkend ervaring op. Vanaf halverwege het 1e jaar ga je 2 dagen per week stagelopen tot het einde van je opleiding. Wij verzorgen de stageplaatsen.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€500 totaal
Les / Cursusgeld
€606 per jaar (2020/21) voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding en het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar. Lees meer informatie over de schoolkosten.

Lesmateriaal
€900 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€250 totaal
Les / Cursusgeld
€1202 per jaar (2020/21) voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze richtbedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor de stage van deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG aanvragen kost ongeveer 35 euro, dat bedrag kun je niet op school declareren.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

De aanmelding verloopt via de werkgever. Deze kan aanvullende voorwaarden stellen zoals hogere leeftijd of vooropleiding.

 

Intake Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen (Maatschappelijke zorg), 4, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen (Maatschappelijke zorg), BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het binden studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Intake Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen (Maatschappelijke zorg), 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen (Maatschappelijke zorg), BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BBL & BOL
 • Niveau 4
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem