Snelle informatie

 • Leerweg BOL & BBL
 • Niveau 4
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem

Je leert mensen ondersteunen en verzorgen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Dat betekent dat je leert hoe je de cliënt helpt te leven met de beperking, het behouden of vergroten van zijn/haar eigen regie. Je leert nieuwe nieuwe ontwikkelingen signaleren en deze vertalen naar nieuwe werkwijzen, producten en/of diensten. Je ontwikkelt een toegankelijke, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte begeleider die de cliënt helpt met het bevorderen van de kwaliteit van leven en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak in een woonvorm voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld kleinschalige woonvormen of een zorgboerderij. Kan jij je goed verplaatsen in anderen, ben je zorgzaam, creatief en sta je sterk in je schoenen? Dan ben jij geknipt voor dit beroep.

 • ondersteunen en verzorgen
 • groepsactiviteiten bedenken en uitvoeren
 • reageren op onvoorziene situaties en nieuwe ontwikkelingen

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken als persoonlijk begeleider in een woonvoorziening of als begeleider in een dagactiviteitencentrum. Zie www.infopuntzorg.nl voor vacatures. Je kunt ook doorstromen naar hbo-opleidingen, bijvoorbeeld Sociaal pedagogische hulpverlening.

 

Je begint in een gemeenschappelijk jaar niveau 3 en 4. Aan het eind van dat jaar bepalen we of jij doorgaat op niveau 3 of 4 en in welke richting: Gehandicaptenzorg of Specifieke doelgroepen.
In het basisdeel leer je welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Je leert hoe je cliënten moet ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Hoe moet je reageren op onvoorziene situaties, wat moet je doen in een crisissituatie. Hoe stem je de werkzaamheden af en evalueer je de geboden ondersteuning. Je werkt ook aan je eigen deskundigheid en aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. De algemende vakken die je volgt zijn Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. 
In het profieldeel leer je samen met de cliënt en de naastbetrokkenen een ondersteuningsplan op te stellen. Je stimuleert de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de cliënt en helpt de cliënt bij het onderhouden van contacten. Je betrekt de naastbetrokkenen bij de ondersteuning van de cliënt. Je leert diverse activiteiten voor een groep te bedenken en uit te voeren. Je geeft daarbij opbouwende feedback, zodat de cliënten met enthousiasme en een positieve instelling deelnemen aan deze activiteit. De verpleegtechnische handelingen die je moet uitvoeren bij het verzorgen van de cliënten leer je in het profieldeel. Ook de wet- en regelgeving die hoort bij het verplegen en verzorgen van de cliënt, het begeleiden van collega’s, stagiaires en vrijwilligers komt ook aan bod. Je leert de hulpverlening te organiseren en coördineren, zodat de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Ook leer je voorraden te beheren, te bestellen en te controleren. Daarnaast volg je de algemene ondersteunende vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschp. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals:

 • Mensen met licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Ernstige meervoudige beperkingen
 • Zorginnovaties en technologie
 • Verplegende en verpleegtechnische handelingen
 • Wijkgericht werken
 • Bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Diversiteit
 • Ondernemerschap
 • Werken in het buitenland
 • Voorbereiding hbo

Volg je de praktijkroute? Dan loop je niet alleen stage bij de instelling, je volgt er ook een groot deel van je lessen.

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Maatschappelijke Zorg; Crebo nr: 23181
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus
Officiële naam:
Maatschappelijke Zorg; Crebo nr: 25477
Leerweg:
BBL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Haarlem
Haarlem

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Vanaf het begin van de opleiding speelt de beroepspraktijk een belangrijke rol: je doet werkend ervaring op. Vanaf halverwege het 1e jaar ga je 2 dagen per week stagelopen tot het einde van je opleiding. Wij verzorgen de stageplaatsen.

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt als bbl student een arbeidsovereenkomst van 960 uur per jaar (exclusief vakantie en verplichte vrije dagen) = minimaal 21 uur per week, bij een erkend leerbedrijf. Daar voer je opdrachten uit (examens) die bij je opleiding horen, onder begeleiding van je praktijkopleider.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€1000 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€125 werkweek
Les / Cursusgeld
€608 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze richtbedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor de stage van deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze kun je aanvragen bij de gemeente.  Bekijk ook: VOG aanvragen

Lesmateriaal
€500 totaal
Les / Cursusgeld
€306 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding en het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Voor deze opleiding heb je een hepatitis B vaccinatie nodig. Deze is gratis. Je krijgt hierover meer informatie tijdens de opleiding. 

Intake Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (Maatschappelijke zorg), 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (Maatschappelijke zorg), BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het binden studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Intake Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (Maatschappelijke zorg), 4, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (Maatschappelijke zorg), BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het binden studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL & BBL
 • Niveau 4
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem