Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Niveau 3
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem & Hoofddorp & Beverwijk

Je leert een groep kinderen begeleiden en verzorgen in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang. Omdat je hart bij kinderen ligt, leer jij te ontdekken wat ze nodig hebben door naar ze te kijken. Daarbij leer je hoe je zorgt voor een veilige, warme sfeer op de groep. Daardoor voelen de kinderen zich geborgen bij jou en dragen de ouders hun kinderen met vertrouwen aan jou over met wie je goed contact leert hebben. Je leert spelen met de kinderen en ze ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden, ook met kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben.

 • begeleiden en verzorgen
 • spelen en ontwikkelingsgerichte activiteiten

Wat kun je na deze opleiding?

Met het diploma kun je gaan werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Voor vacatures in de kinderopvang kun je onder andere kijken bij deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken. Ook kun je doorstromen naar de opleidingen Gespecialiseerd pedagogisch medewerker of Onderwijsassistent. Je kunt ook doorstromen naar andere mbo-opleidingen op niveau 4, zoals Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of specifieke doelgroepen.

Je start deze opleiding in een gezamenlijk jaar 'Pedagogisch werk', waarin oriëntatie op het beroep centraal staat. Aan het eind van het eerste jaar bepalen we op basis van jouw resultaten of jij het profiel Pedagogisch medewerker kinderopvang kunt volgen. In het begin krijg je veel begeleiding van school, geleidelijk ga je steeds zelfstandiger leren; je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen. In het vervolg van je opleiding ga je je verdiepen en specifieke vaardigheden ontwikkelen, zoals een activiteitenplan opstellen. Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je keuzedelen zoals:

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Pedagogisch Werk; Crebo nr: 23241
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Haarlem
Hoofddorp

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Vanaf het begin van de opleiding speelt de beroepspraktijk een belangrijke rol: je doet werkend ervaring op. Vanaf halverwege het 1e jaar ga je 2 dagen per week stagelopen tot het einde van je opleiding. Wij verzorgen een stageplaats. Bijvoorbeeld bij een van deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken. Voor de stage heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring is verplicht als je werkt met kinderen.

 

Schoolkosten

Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€250 totaal
Les / Cursusgeld
€1202 per jaar (2020/21) voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze richtbedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor de stage van deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG aanvragen kost ongeveer 35 euro, dat bedrag kun je niet op school declareren.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Let op: Om te mogen werken in de kinderopvang moet je de vaardigheden Nederlands luisteren, gesprekken voeren en spreken beheersen op niveau 3F. Als je dat niveau tijdens de opleiding niet haalt, dan behaal je het diploma niet.

 

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk


Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Niveau 3
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem & Hoofddorp & Beverwijk