Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Niveau 4
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem & Hoofddorp & Beverwijk

Je leer de groepsleerkracht ondersteunen bij de lessen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Denk daarbij aan lesmateriaal verzamelen en klaarleggen, een opdracht nog eens extra uitleggen aan een groepje leerlingen, kinderen helpen bij het leren lezen of zelfstandig werken. Ook leer je leerlingen observeren in de klas en daarover rapporteren. Tevens kun je worden ingezet bij de buitenschoolse opvang en kun je verzorgende taken hebben.

 • ondersteunen bij lessen
 • leerlingen observeren

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken als onderwijsassistent. Je kunt ook doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld de pabo of lerarenopleiding.

Je start deze opleiding in een gezamenlijk jaar 'Pedagogisch werk', waarin oriëntatie op het beroep centraal staat. Aan het eind van het eerste jaar bepalen we op basis van jouw resultaten of jij het profiel Onderwijsassistent kunt volgen. In het begin krijg je veel begeleiding van school, geleidelijk ga je steeds zelfstandiger leren; je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen.
In het vervolg van je opleiding ga je je verdiepen en specifieke vaardigheden ontwikkelen, zoals een activiteitenplan opstellen. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je keuzedelen zoals:

Let op: Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken.

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Onderwijsassistent (Pedagogisch werk); Crebo nr: 23241
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Haarlem
Hoofddorp

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Vanaf het begin van de opleiding speelt de beroepspraktijk een belangrijke rol: je doet werkend ervaring op. Vanaf halverwege het 1e jaar ga je 2 dagen per week stagelopen tot het einde van je opleiding. Wij verzorgen een stageplaats, bijvoorbeeld bij een van deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken.. Voor de stage heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring is verplicht als je werkt met kinderen.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€250 totaal
Les / Cursusgeld
€1202 per jaar (2020/21) voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze richtbedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor de stage van deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG aanvragen kost ongeveer 35 euro, dat bedrag kun je niet op school declareren.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Onderwijsassistent (Pedagogisch werk), 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Onderwijsassistent (Pedagogisch werk), BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het binden studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Niveau 4
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem & Hoofddorp & Beverwijk