Voor onder andere het behalen van het officiële VVE-certificaat moet je de taaltoetsen 'Nederlands lezen/luisteren' en 'Nederlands spreken/gesprekken voeren' behaald hebben op niveau 3F. Je kunt deze toetsen op het Nova College maken en een examentraining taaltoetsen volgen.

Start

Een toets- en examentraining start bij een groep van minimaal 10 deelnemers.

Inhoud

De Taaltoetsen bestaan uit vier onderdelen, als volgt samengevoegd:
-  lezen/luisteren (schriftelijk/digitaal)
-  spreken/gesprekken voeren (mondeling)
De examentraining beslaat twee avonden van 2 uur.

Kosten

€ 395 per persoon voor de training en vier toetsen

Doelgroep

Iedereen die het bewijs van taaltoetsen Nederlands 3F 'lezen/luisteren' en 'spreken/gesprekken voeren' wil behalen, bijvoorbeeld voor het VVE-certificaat.

Diploma/Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvang je het bewijs dat je de taaltoetsen Nederlands 3F 'lezen/luisteren' en 'spreken/gesprekken voeren' hebt behaald.

Aanmelden

Voor meer informatie over deze training stuur een e-mail naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 33 90

Contactpersoon

Wil je iets vragen?