Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Niveau 4
 • Duur 4 jaar
 • Locatie Hoofddorp

Je leert uitvoerende en coördinerende taken. Denk aan ontwerpen, testen, onderhoud en vernieuwen van elektrotechnische systemen. Je kunt gaan werken in de installatie- en automatiseringtechniek, infra- en meet en regeltechniek, service- en instrumentatietechniek, de geluid- en beeldindustrie of bij telecom- of internetaanbieders.

 • uitvoerende en coördinerende taken

Wat kun je na deze opleiding?

Met je diploma heb je een goede kans op een baan. Door het enorme tekort aan vakbekwaam personeel in de elektrotechniek, zijn er veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Het salaris is uitstekend. Je kunt ook doorstromen naar een hbo opleiding of een eigen bedrijf beginnen.

Wat leer je?

Je leert AutoCad tekenen, besturings-, meet-, regel- en aandrijftechniek, ontwerpen, voorschriften, bedrijfskunde en ondersteunende vakken als wiskunde, natuurkunde, taal en rekenen. Afhankelijk van je ambitie en ontwikkeling volg je ook de keuzendelen

 • oriëntatie op ondernemerschap
 • inspelen op innovaties
 • havo vakken >>

Je werkt aan projecten, waarin je competenties ontwikkelt. Daar behaal je je ‘prestaties’ mee. Je sluit je opleiding af met een Proeve van bekwaamheid.

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Technicus engineering; Crebo nr: 25297
Leerweg:
BOL
Duur:
4 jaar
Start:
augustus

Locaties

Hoofddorp

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Tijdens je opleiding loop je kortere en langere periodes stage bij erkende leerbedrijven.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€800 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€25 totaal
Les / Cursusgeld
€1239 schooljaar 2022/23 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze (richt)bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Middenkader engineering elektrotechniek, 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Middenkader engineering elektrotechniek, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg met in het pakket minimaal een van de vakken wiskunde of nask 1
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Niveau 4
 • Duur 4 jaar
 • Locatie Hoofddorp