Stap 1

Intaketoets

De intaketoets maak je digitaal en bestaat uit vragen die gaan over jouw motivatie, studiehouding en studievaardigheden.

Rekentoets

Deze toets meet jouw rekenniveau en je rekenvaardigheid: getallen, verbanden, verhoudingen, meten en meetkunde. Jouw score bepaalt of je extra ondersteuning rekenen nodig hebt voor of tijdens je opleiding om deze met succes te kunnen volgen.

Rekenen 1F-2F-3F Intaketoets (alle niveaus)

Nederlands leestoets

Deze toets meet jouw leesvaardigheid van Nederlandstalige teksten: begrijpen, evalueren, interpreteren, samenvatten, techniek en woordenschat. Jouw score bepaalt of je extra ondersteuning Nederlands nodig hebt voor of tijdens je opleiding om deze met succes te kunnen volgen.

Nederlands lezen 1F-2F – 1 (niveau 2 & niveau 3)
Nederlands lezen 2F-3F – 1 (niveau 4)

Intake mbo

Deze toets geeft een compleet beeld van jouw profiel en meet jouw: leerbaarheid, leereffectiviteit, aansluiting opleidingsniveau, sociale context, werktype, opleidingsbeeld en beroepsbeeld. Jouw score laat zien of deze opleiding voldoende past bij jouw talent en ambities.

Intake mbo (alle niveaus)

Stap 2

Intakeopdracht

Je krijgt een opdracht die je thuis uitwerkt en meeneemt naar je intakegesprek of je maakt een opdracht vlak voor het intakegeprek.

Tot slot

Succes met je intake!