Stap 1

Intaketoets

De intaketoets maak je digitaal en bestaat uit vragen die gaan over jouw motivatie, studiehouding en studievaardigheden.

Nederlands leestoets

Deze toets meet jouw leesvaardigheid van Nederlandstalige teksten: begrijpen, evalueren, interpreteren, samenvatten, techniek en woordenschat. Jouw score bepaalt of je extra ondersteuning Nederlands nodig hebt voor of tijdens je opleiding om deze met succes te kunnen volgen.

Nederlands lezen 1F-2F – 1 (niveau 2 & niveau 3)
Nederlands lezen 2F-3F – 1 (niveau 4)

Nederlands schrijfinzicht

Deze toets meet jouw inzicht in Nederlandstalige geschreven teksten: spelling, interpunctie en grammatica, woordgebruik en woordenschat, samenhang en doelgerichtheid. Jouw score laat zien of jouw taalvaardigheid Nederlands voldoende is om deze ‘talige’ opleiding met succes te kunnen volgen.

Nederlands schrijfinzicht 1F-2F - mbo - 1 (nieuw) (niveau 2 & niveau 3)
Nederlands schrijfinzicht 2F-3F - mbo - 1 (nieuw) (niveau 4)

Stap 3

Intakegesprek

Dit gesprek heb je met een docent of een studieloopbaanbegeleider. Hij/zij weet dus alles van de opleiding en van het beroep waarvoor jij hebt gekozen. We vinden het belangrijk dat de opleiding voldoet aan jouw opleidingswens. Met eventuele intaketoetsen en het gesprek bekijken we ook of het gekozen opleidingsniveau goed aansluit bij jouw capaciteiten.

Dit gesprek is ook bedoeld om te bepalen of jij de voor het gekozen beroep benodigde competenties (kennis, vaardigheden en houding) kunt ontwikkelen en of je daarbij extra ondersteuning nodig hebt.

Na je intake krijg je binnen 3 werkweken bericht. Of:
-je krijgt een positief studieadvies en je bent toegelaten
-je krijgt een positief studieadveis en je staat op een wachtlijst
-je krijgt een tweede intakegesprek
-je krijgt een negatief studieadvies met het advies een andere opleiding te kiezen die beter aansluit bij jouw niveau, groeikansen en ambities.

Tot slot

Succes met je intake!