Snelle informatie

 • Leerweg BBL
 • Niveau 3
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem

Je leert cliënten ondersteunen van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psycho-geriatrische stoornissen. Dat betekent dat je leert werken aan het herstel, het behoud of de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt. Zo ontwikkel jij je tot begeleider die mensen helpt bij de persoonlijke verzorging, zelfstandig wonen, huishouden en bij activiteiten in een dagactiviteitencentrum of in een woonvoorziening.

 • ondersteunen
 • activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • reageren op onvoorziene situaties

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je werken als begeleider in een dagactiviteitencentrum of in een woonvoorziening. Dit kunnen bijvoorbeeld ook kleinschalige woonvormen zijn of zorgboerderijen. Kijk op www.infopuntzorg.nl voor vacatures in de regio. Ook kun je doorstromen naar een mbo niveau 4 opleiding, bijvoorbeeld Persoonlijke begeleider Gehandicaptenzorg of Specifieke doelgroepen.

Je begint met een gezamenlijk jaar niveau 3 en 4. Aan het eind van dat jaar bepalen we of jij doorgaat op niveau 3 of 4 en in welke richting: Specifieke doelgroepen of Gehandicaptenzorg.
In het basisdeel leer je welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Je leert hoe je cliënten moet ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Hoe moet je reageren op onvoorziene situaties, wat moet je doen in een crisissituatie. Hoe stem je de werkzaamheden af en evalueer je de geboden ondersteuning. Je werkt ook aan je eigen deskundigheid en aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. De algemene vakken die je volgt zijn Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. 
In het Profieldeel leer je hoe je samen met de cliënt een bijdrage levert aan het ondersteuningsplan. Je leert verschillende activiteiten voor te bereiden en te begeleiden. De activiteiten kunnen variëren van een maaltijd (voor)bereiden en creatieve activiteit, muziek maken of sporten. Ook leer je de cliënt te ondersteunen bij maatschappelijke participatie en het versterken van zijn/haar eigen kracht. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals:

 • Zorg en technologie
 • Expressief talent >>
 • Engels
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • Werken in het buitenland

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Begeleider specifieke doelgroepen; Crebo nr: 25476
Leerweg:
BBL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Haarlem

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt als bbl student een arbeidsovereenkomst van 960 uur per jaar (exclusief vakantie en verplichte vrije dagen) - minimaal 21 uur per week - bij een erkend leerbedrijf. Daar voer je opdrachten uit (examens) die bij je opleiding horen, onder begeleiding van je praktijkopleider.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€500 totaal
Les / Cursusgeld
€306 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding en het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar. Lees meer informatie over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

De aanmelding loopt via de werkgever. Deze kan aanvullende voorwaarden stellen zoals hogere leeftijd of vooropleiding.

 

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk


Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BBL
 • Niveau 3
 • Duur 3 jaar
 • Locatie Haarlem