Veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen werken met een erkend programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waarvoor een erkend VVE-certificaat van de medewerkers is vereist. De basistraining VVE is bedoeld voor afgestudeerde pedagogisch medewerkers of peuterleidsters die nog niet VVE gecertificeerd zijn

Start

De training start bij minimaal 12 deelnemers. De basistraining omvat 12 lesavonden. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie, naast minimaal één dagdeel per week werken in de praktijk.

 

Inhoud

In de training is het uitgangspunt de (brede) ontwikkeling van jonge kinderen en de rol van de beroepskracht daarbij. Veel voorkomende (spel)activiteiten en dagelijkse routines staan hierbij centraal. Pedagogisch medewerkers en peuterleidster leren om vanuit deze activiteiten de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden, te verrijken en te verdiepen. Daarnaast krijgen interactievaardigheden veel aandacht, zowel in de trainingsbijeenkomsten als tijdens de coaching. Je krijgt individuele begeleiding bij de praktijkopdrachten en je portfolio.

Kosten

€ 1.325 inclusief lesmateriaal en certificering, exclusief taaltraining en examens.

Doelgroep

De basistraining VVE is bedoeld voor afgestudeerde pedagogisch medewerkers of peuterleidsters die nog niet VVE gecertificeerd zijn.

Diploma/Certificaat

Je ontvangt het VVE certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid, een voldoende voor de praktijkopdrachten en het behalen van het vereiste taalniveau 3F. Als je niet aan de praktijkopdrachten kan voldoen en/of het taalniveau kan aantonen, dan ontvang je bij 80% aanwezigheid een bewijs van deelname. Dit kun je later omzetten in een certificaat als je aan alle voorwaarden hebt voldaan. 

 

Toetsen Nederlands

Voor het behalen van het certificaat heb je aantoonbaar ‘Lezen/luisteren' en 'Spreken/gesprekken voeren’ op niveau 3F behaald. Indien je de bewijsstukken hiervan niet kunt tonen, dan kun je bij ons examentraining volgen (2 avonden) en de toetsen maken. De kosten hiervan bedragen € 395.

 

Groepsgrootte

Minimaal 12 cursisten.

Aanmelden

Voor meer informatie over deze training stuur een e-mail naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 33 90

Contactpersoon

Wil je iets vragen?