Met deze cursus doet u de vereiste theoretische en praktische kennis op die aan boord ingezet moeten worden conform het ADN. Na de cursus beheerst u de praktische onderdelen persoonlijke beschermingsmiddelen & meten en brandbestrijding. U leert bovendien zelfstandig werken met de ADN-wetboeken. De cursus en examinering zijn conform de eisen van het CBR, divisie CCV, afdeling binnenvaart.

Start

Deze cursus duurt 6 dagen.  

2020:

IJmuiden: 18 t/m 25 september

Harlingen: 7 t/m 14 december

Overige data op aanvraag en bij voldoende deelnemers.

 

Inhoud

  • Theorie ADN algemeen
  • Praktijk persoonlijke beschermingsmiddelen en ademluchtbescherming
  • Theorie ADN tankvaart
  • Praktijk brandpreventie en –bestrijding
  • Theorie ADN droge lading
  • Praktijk meetapparatuur (gasdetectie, zuurstof, toxiciteit)
  • Stabiliteit

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 1.176 inclusief certificaten meten/persoonlijke beschermingsmiddelen en brandbestrijding, koffie/thee en lunch. 
Het examengeld bedraagt € 115 (onder voorbehoud prijswijzigingen CCV).
U dient voor deze cursus in het bezit te zijn van bijgewerkte ADN-wetboeken. Deze worden op de eerste cursusdag uitgereikt en kosten € 130.

Doelgroep

Wilt u als deskundige werkzaam zijn op een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert over de binnenwateren? Dan wacht u een mooie uitdaging aan de horizon. Met deze cursus gaat u goed voorbereid de binnenwateren op met gevaarlijke stoffen.

Diploma/Certificaat

Als u de praktijkonderdelen persoonlijke beschermingsmiddelen & meten en brandbestrijding en het theoretisch examen met goed gevolg afsluit, kunt u de ADN-verklaring aanvragen bij het CCV. De geldigheidsduur van de ADN-verklaring is vijf jaar. De verklaring kan worden verlengd door het volgen van een herhalingscursus. Nova Contract kan u hierover nader informeren.

Groepsgrootte

Minimaal zeven, maximaal veertien deelnemers.

Bijzonderheden

Omdat wij u voor het examen bij het CCV aanmelden, ontvangen wij uw inschrijving voor de cursus graag minimaal twee weken voor aanvang van de cursus. Dit in verband met administratieve handelingen en controle door het CCV.

Tevens ontvangt u twee weken voor aanvang van de curus een inlogcode voor de ADN examen-trainer.

Het examen wordt (extern) afgenomen bij het CBR.

U dient te alle tijde uw legitimatie bij u te hebben. Voor deze cursus is een 100% aanwezigheid vereist. 

Locaties

IJmuiden

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via ons nieuwe aanmeldsysteem.

Aanmelden

Contactpersoon

Wil Vlaanderen

Snelle informatie

  • Locatie IJmuiden
Aanmelden