Stap 1

Intake door werkgever

Je hebt een (sollicitatie)gesprek met je werkgever, waarin wordt bepaald of je toelaatbaar bent voor deze opleiding. Het kan zijn dat je werkgever je hiervoor bovendien een capaciteits- en/of kennistest laat maken. Je werkgever moet een door SBB voor deze opleiding erkend leerbedrijf zijn. 

Stap 2

Intaketoets

De intaketoets bestaat uit:

  • Rekentoets

  • Deze toets meet jouw rekenniveau en je rekenvaardigheid: getallen, verbanden, verhoudingen, meten en meetkunde. Jouw score bepaalt of je extra ondersteuning rekenen nodig hebt voor of tijdens je opleiding om deze met succes te kunnen volgen.

    Rekenen 1F-2F-3F Intaketoets (alle niveaus)

  • Nederlands leestoets

  • Deze toets meet jouw leesvaardigheid van Nederlandstalige teksten: begrijpen, evalueren, interpreteren, samenvatten, techniek en woordenschat. Jouw score bepaalt of je extra ondersteuning Nederlands nodig hebt voor of tijdens je opleiding om deze met succes te kunnen volgen.

    Nederlands lezen 1F-2F – 1 (niveau 2 & niveau 3)
    Nederlands lezen 2F-3F – 1 (niveau 4)

Tot slot

Succes met je intake!

Nova College maakt gebruik van cookies

Dit doen we onder andere om de website te verbeteren en om jou relevante informatie en advertenties te laten zien. Lees hier de voorwaarden
Ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies die mijn zoekgedrag meten.