Zelfvertrouwen

Het onderwijs waar Nova College in gelooft, begint bij zelfvertrouwen. Geloven in jezelf. Maar ook: werken aan jezelf. Wij verwachten dat je gemotiveerd bent, dat je de discipline hebt om hard te werken, te bikkelen als het moet. Want ergens goed in worden gaat niet vanzelf. Als je goed wilt worden in je vak, en gelukkig in je leven, zul je daar veel energie in moeten stoppen. Dat is wat wij van jou verwachten.

Wel zelf, niet alleen
Zelf doen dus. Dat wil niet zeggen dat je het alleen moet doen. Bij ons krijg je veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Dat begint al voordat je student wordt bij ons.

Veilige plek
Wij zorgen ervoor dat de omstandigheden op school optimaal zijn en dat de school een veilige plek is, met duidelijke regels. We maken heldere afspraken over je opleiding en je stage en leggen die vast in een overeenkomst. Verder maken we duidelijke afspraken over de manier waarop we met elkaar omgaan.

Eigen verantwoordelijkheid
Op het Nova College kent iedereen dus zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook voor de sfeer op school. Zo kun jij het beste uit jezelf halen. Je concentreren op wat je moet doen. Doorzetten, ook als het een keer moeilijk is. Zo kun jij optimaal groeien in je vak. En als mens.

  • Wil jij zo goed mogelijk een vak leren?
  • Wil jij investeren in je toekomst?
  • Ben jij bereid daarvoor hard te werken?
  • Kan jij doorzetten, ook als het even moeilijk is?

Dan ben jij van harte welkom op het Nova College!

Zo leer je een vak

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je ouders. Heb je een passende opleiding gekozen? Dan vraag je je misschien af hoe dat gaat, een vak leren op het Nova College? Zodat je prima kansen hebt op de arbeidsmarkt? En als mens in onze maatschappij?

Praktijk
Op school krijg je veel praktijk in de praktijklessen, werkgroepen en stages. Je leert door echte opdrachten te doen. Daarbij begeleiden we je natuurlijk, eerst veel en later werk je steeds meer zelfstandig. Zo bereiden we je goed voor op het werk dat je straks gaat doen.

En kennis dan?
Leuk al die praktijk, maar zonder kennis kun je geen beroep uitoefenen. Een apothekersassistent moet weten welke geneesmiddelen er zijn, een stuurman moet het vaarreglement kennen en een secretaresse moet weten hoe je een zakenbrief schrijft. Die vakkennis leer je in theorielessen en je krijgt algemene vakken als Nederlands, Engels en rekenen en loopbaan en burgerschap.

Beroepsgericht: kennis, vaardigheden én houding
Werkgevers en wij willen dat beroepsopleidingen goed aansluiten op de praktijk. Bovendien helpen wij je ook groeien als mens. Zodat je met een diploma van het Nova College op de arbeidsmarkt én in onze samenleving goed voor de dag komt. Daarom leer je bij ons beroepsgericht. Dat betekent dat je kennis, vaardigheden én houding ontwikkelt. Die horen namelijk bij elkaar. Een installateur moet niet alleen weten hoe je een verwarming afstelt (kennis) en een cv-ketel kunnen ophangen (vaardigheid), maar ook aan de klant kunnen uitleggen hoe het apparaat werkt (houding).

Huiswerk
Natuurlijk krijg je opdrachten van je docenten en begeleiders. Je bepaalt vooral zelf waar en wanneer je aan je opdracht werkt. Dat kan thuis, maar ook op school. Nova College heeft moderne werkruimtes, waar je in groepjes kunt werken aan opdrachten. Heb je een vraag? Dan kun je die altijd stellen aan een docent.

Docent
Docenten geven les. Daarnaast helpen ze je bij de opdrachten. Ze zijn je aanspreekpunt bij vragen of problemen. Verder zit je regelmatig met je studieloopbaanbegeleider aan tafel om je opleidingsvoortgang te bespreken.

Stage

Als je een bol opleiding volgt, ga je ook stage lopen. En als je een bbl opleiding doet, dan leer je de meeste tijd van je opleiding al werkend in de praktijk. In het mbo noemen we dit de beroepspraktijkvorming. Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je leert daar in de praktijk. In welk leerjaar en in welke periode je stage loopt, is per opleiding geregeld.

Stagebegeleiding
Tijdens de bpv krijg je begeleiding van een praktijkopleider op je leerbedrijf. Aan het begin van de stage maak je samen met hem of haar afspraken over je werkzaamheden. De praktijkopleider is ook degene die uiteindelijk beoordeelt of je je voldoende hebt ontwikkeld in de vaardigheden en de beroepshouding die bij het vak hoort. Vanuit het Nova College krijg je begeleiding van een docent, je bpv-begeleider. De docent blijft ook op de hoogte van jouw ontwikkeling, onder andere door een stagebezoek bij jou en je praktijkopleider om samen je ervaringen door te spreken.

Internationale stage
Bij veel opleidingen kun je praktijkervaring opdoen in het buitenland. Dit vinden wij belangrijk, omdat je door te leven en te werken in het buitenland extra kennis en ervaring opdoet. Je leert zelfstandiger te zijn en eigen initiatief te nemen. Uiteraard doe je talenkennis op en leer je omgaan met mensen uit een andere cultuur. Ook ontwikkel je verschillende ondernemersvaardigheden die je van pas kunnen komen als je na je opleiding gaat werken of je eigen bedrijf wilt beginnen.


 

Examens

Tijdens de opleiding nemen we voortgangstoetsen en kwalificerende toetsen af. Bij een voortgangstoets telt het resultaat niet mee. Een kwalificerende toets behoort tot het examen van de opleiding. Ook word je beoordeeld tijdens de bpv (stage) of anders tijdens praktijkexamens. Je ontvangt pas je diploma als je alle kwalificerende toetsen hebt behaald.

 

Wil je iets vragen?