Doelgroep
Het 'Voortraject Leren in de zorg' is bedoeld voor anderstalige volwassenen die zich willen voorbereiden op de mbo opleiding Verzorgende-IG - Maatschappelijke zorg op het Nova College om te kunnen gaan werken in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Duur
Deze cursus duurt 20 weken en wordt verzorgd door het Nova College en zorginstellingen in de regio en samen Voor Betere Zorg. Gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland financieren dit traject.

 

Inhoud
De studenten volgen les op maandag en lopen een dagdeel per week een oriëntatiestage bij een van de deelnemende zorginstellingen, waaronder: Kennemerhart, Nieuw Unicum, Zorggroep Reinalda, Zorgbalans, Viva! Zorggroep, De Hartekamp Groep, Met de Thuiszorg en Sint Jacob.

Vaktaal
Tijdens het voortraject wordt de student voorbereid op de mbo opleiding Verzorgende-IG - Maatschappelijke zorg op het Nova College. De lesonderwerpen zijn onder andere: introductie op ouderen- en gehandicaptenzorg in Nederland, basis anatomie, digitale vaardigheden, studievaardigheden en presenteren. In de lessen is veel aandacht voor Nederlandse taal en vaktaal, de taal die binnen de zorg gebruikt wordt. Bijvoorbeeld de woorden als zorgvrager, naast betrokkenen en activiteitenbegeleiding en de vaak gebruikte termen uit de anatomie.

Studieadvies
Gedurende de cursus zijn er diverse toetsmomenten en aan het einde krijgt de student een bindend studieadvies. Getoetst wordt door presentaties, portfolio’s en een kennistoets. In het afsluitende studieadviesgesprek wordt met de student afgestemd of de student kan doorstromen naar de opleiding Verzorgende-IG - Maatschappelijke zorg of dat een beter passend vervolg mogelijk is.

Toelatingsvoorwaarden
Voorwaarde om deel te nemen is een redelijke beheersing van de Nederlandse taal, zowel spreken als schrijven en een redelijke beheersing van rekenvaardigheid. Dat betekent instapniveau voor taal en rekenen minimaal A2 of 1F. Daarnaast moet de kandidaat goed kunnen motiveren waarom hij of zij wil werken in de ouderen- of gehandicaptenzorg. In Nederland is geen onderscheid tussen zorg aan mannen en vrouwen. Ook heeft de kandidaat een laptop en een rustige (thuis)studeerplek nodig.

Aanmelden en intake 
Belangstelling? Vul dit aanmeldformulier Educatie in en het mail het naar educatie@novacollege.nl

Kandidaten die zich hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging voor een taal- en reken- en leerbaarheidstest. De tests duren ongeveer 3 uur. Bij een positief resultaat krijgt de kandidaat een uitnodiging voor een motivatiegesprek van 20 minuten. Het voortraject start in september en in februari.