Tijdelijke vergoeding voor leermiddelen

Studenten die bij Nova College een bol-opleiding volgen, een minimuminkomen hebben en op 1 oktober nog geen 18 waren kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van hun leermiddelen.

Ouders/verzorgers kunnen de aanvraag indienen en daarbij een van de volgende documenten bijsluiten

  • een uitkeringsspecificatie van de bijstandsuitkering
  • toelatingsbewijs wet schuldsanering voor inwoners gemeente Haarlem
  • HaarlemPas
  • verklaring stichting leergeld

Studenten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een afspraak maken met een schoolmaatschappelijk werker van het Nova College via hun studieloopbaanbegeleider. Dan volgt een vertrouwelijk gesprek waarvan de schoolmaatschappelijk werker een verslag maakt. Als de student aan de voorwaarden voldoet, betaalt Nova (een gedeelte van) de leermiddelen of als de student ze al betaald heeft, dan krijgt hij/zij het bedrag gestort.

Wil je iets vragen?