Nova Entree kijkt naar de student: wat heb jij nodig om te slagen? Welk onderwijs draagt bij aan de optimale ontwikkeling van je talenten? Sommige studenten volgen de reguliere Entreeopleiding. Maar misschien heb jij een andere omgeving nodig of een ander soort onderwijs. Je bent bijvoorbeeld een echte doener, en leert het liefst in de praktijk. Of je leert het beste als je flink in beweging bent. Speciaal daarvoor hebben we vier soorten bijzonder Entree-onderwijs: Nova Entree Werkt! (Technisch Leerwerkcentrum), Nova Entree Werkt! (Retail), Nova Entree Werkt! (Horeca), Nova Entree in Beweging en Nova Entree Zorg voor de Buurt. De groepen zijn kleiner dan bij de reguliere Entreeopleiding. Soms werk je individueel, soms in teamverband. Sommige klussen en opdrachten voer je uit bij bedrijven of instellingen. Je krijgt veel persoonlijke aandacht en begeleiding van gekwalificeerde en enthousiaste docenten en praktijkopleiders!