Over Nova Zorg voor de Buurt!

Bij het wijkleerbedrijf Nova Zorg voor de Buurt! kunnen jongeren die in de praktijk willen leren een opleiding tot niveau 1 Assistent dienstverlening en zorg en niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn combineren in een maatwerktraject. Dat betekent dat de student precies volgt wat hij of zij nodig heeft om zijn of haar doelen te behalen. Hoe dat traject er uitziet, bepaalt de student met de studieloopbaanbegeleider (slb'er).

De studenten gaan direct aan de slag in de praktijk en lopen 12 tot 16 uur stage per week. Ze assisteren bij werkzaamheden en activiteiten voor bewoners en instellingen, zoals peuterspeelzalen, buurthuizen en zorginstellingen. De studenten helpen in het huishouden, boodschappen doen of iemand begeleiden naar dokter en assisteren bij creatieve middagen, workshops en de buurtmaaltijd. Gekwalificeerde docenten en bpv begeleiders begeleiden deze studenten.

Jongeren krijgen bij Nova Zorg voor de Buurt! in een kleinschalige leeromgeving praktijkgestuurd en ervaringsgericht onderwijs. Zo levert Nova College samen met SBB een bijdrage aan de oplossing van het groeiend personeelstekort van deze sector en speelt in op de maatschappelijke vraag naar wijkgericht werken aan wijk- en buurtopbouw.
Nova Zorg voor de Buurt! is het eerste wijkleerbedrijf dat met de expertise van SBB is ontwikkeld. Bijzonder aan Nova Zorg voor de Buurt! is dat de studenten het eerste jaar van hun opleiding volledig in het wijkleerbedrijf volgen.
Nova Zorg voor de Buurt! is gevestigd aan het Drilsmaplein 14. Jongeren kunnen hier een opleiding in de sector zorg en welzijn volgen. Ze krijgen hier les en doen hun werkervaring op door buurtbewoners en organisaties te helpen.

Bij het wijkleerbedrijf Nova Zorg voor de Buurt! kunnen jongeren een opleiding tot Assistent dienstverlening en zorg en niveau 2 Helpende zorg en welzijn volgen. De studenten gaan direct aan de slag in de praktijk en lopen 12 tot 16 uur stage per week. Ze assisteren bij werkzaamheden en activiteiten voor bewoners en instellingen, zoals peuterspeelzalen, buurthuizen en zorginstellingen. De studenten helpen in het huishouden, boodschappen doen of iemand begeleiden naar dokter en assisteren bij creatieve middagen, workshops en de buurtmaaltijd. Gekwalificeerde docenten en bpv begeleiders begeleiden deze studenten.

Jongeren krijgen bij Nova Zorg voor de Buurt! in een kleinschalige leeromgeving praktijkgestuurd en ervaringsgericht onderwijs. Zo levert Nova College samen met SBB een bijdrage aan de oplossing van het groeiend personeelstekort van deze sector en speelt in op de maatschappelijke vraag naar wijkgericht werken aan wijk- en buurtopbouw.
Nova Zorg voor de Buurt! is het eerste wijkleerbedrijf dat met de expertise van SBB is ontwikkeld. Bijzonder aan Nova Zorg voor de Buurt! is dat de studenten het eerste jaar van hun opleiding volledig in het wijkleerbedrijf volgen.


Nova Zorg voor Buurt!
Drilsmaplein 14
2032 VT Haarlem


Telefoon (023) 530 24 50
E-mail zorgvoordebuurt@novacollege.nl
 

Voor buurtbewoners

Wilt u als buurtbewoner van de Amsterdamse buurt, de Slachthuisbuurt of het Rozenprieel hulp van studenten van Nova Zorg voor de Buurt!? Bijvoorbeeld bij huishoudelijke werkzaamheden, boodschappen doen of een activiteit? Denk aan het voorlezen van de krant of een kinderpartijtje. Vindt u het ook leuk om jongeren te ondersteunen bij hun leerproces door het aanbieden van een stageplek? Vul dan het aanvraagformulier in en wij nemen contact op met u. 

Na het eerste contact volgt een kennismakingsgesprek met de student en de stagedocent bij u thuis of instelling. Dan maken we afspraken wanneer de studenten stage komen lopen en welke werkzaamheden zij verrichten. De hulp van studenten van Nova Zorg voor de Buurt! is gratis.

Meest gestelde vragen:

V: Welke werkzaamheden kunnen de studenten verrichten?
A: De studenten kunnen helpen bij huishoudelijke werkzaamheden, boodschappen doen en bij het begeleiden van activiteiten voor verschillende doelgroepen (kinderen, ouderen, buurtbewoners, mensen met een beperking etc.)

V: Op welke dagen/tijden kunnen studenten hulp bieden?
A: We werken vraaggericht, dus u kunt als organisatie aangeven op welke dag en tijdstip u studenten kunt gebruiken, waarna wij kijken of er een student beschikbaar is. De studenten zijn beperkt inzetbaar in de avonduren en in het weekend.

V: Zijn er kosten aan verbonden?
A: U betaalt geen (stage)vergoeding voor de inzet van de studenten.

V: Wanneer kom ik in aanmerking voor hulp?
A: Alle bewoners in de Amsterdamse buurt, de Slachthuisbuurt, het Rozenprieel en de daarbij omringende wijken die extra hulp kunnen gebruiken komen in aanmerking.

Voor jongeren

Bij het wijkleerbedrijf Nova Zorg voor de Buurt! kun je een opleiding tot niveau 1 Assistent dienstverlening en zorg en niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn combineren in een maatwerktraject. Wil jij een opleiding volgen in de sector zorg en welzijn in een wijkleerbedrijf? Lees de antwoorden op onderstaande vragen en ontdek of jij kunt groeien bij Nova Zorg voor de Buurt!Meest gestelde vragen:

V: Welke vooropleiding nodig?
A: Voor niveau 1: praktijkonderwijs of andere vooropleiding zonder diploma
     Voor niveau 2: diploma vmbo basisberoeps of diploma niveau 1

V: Hoe kan ik me aanmelden?
A: Als je je wilt aanmelden voor deze Entreeopleiding, bespreek dat dan met je decaan/mentor op je school en vraag of hij/zij het doorstroomformulier voor je invult. Daarna krijg jij een uitgebreide intake om te beoordelen of de opleiding past bij jouw mogelijkheden.
Mail dan naar entree@novacollege.nl. Vermeld in de e-mail je naam, leeftijd en welke school je het laatst hebt bezocht.

V: Wat zijn de schoolkosten?
A:

Lesmateriaal €  345 tot 360
Les / Cursusgeld € 1.202 per jaar (2020/21) voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld etc. duo.nl
De kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdrage zijn voor de totale opleiding. Op het Open huis, in de intake en tijdens je opleiding krijg je hierover alle informatie.

Voor organisaties

Wilt u voor uw organisatie in de Amsterdamse buurt, de Slachthuisbuurt, het Rozenprieel of een van de omliggende wijken gebruik maken van de inzet van de studenten van Nova Zorg voor de Buurt!? De studenten kunnen u assisteren bij uw activiteiten. Vul dan het aanvraagformulier in en wij nemen contact op met u.

Na het eerste contact volgt een kennismakingsgesprek met de student en de docent. Daarin maken we concrete werkafspraken met de student en uw organisatie.

Meest gestelde vragen:

V: Bij wat voor activiteiten kunnen de studenten helpen?
A: De studenten kunnen helpen bij huishoudelijke werkzaamheden, boodschappen doen en bij het begeleiden van activiteiten voor verschillende doelgroepen (kinderen, ouderen, buurtbewoners, mensen met een beperking etc.)

V: Wat kost de inzet van een student?
A: U hoeft geen (stage)vergoeding te betalen voor de inzet van de stagiaires.

V: Hoeveel tijd neemt de begeleiding van de stagiair?
A: De stagebegeleiding is in handen van de docenten van Nova Zorg voor de Buurt!, de praktische begeleiding wordt verzorgd door de organisatie (tijdens de stage moet er begeleiding aanwezig zijn in de vorm van een beroepskracht of vrijwilliger.)

V: Op welke dagen/uren werken de stagiairs?
A: We werken vraaggericht; u kunt als organisatie aangeven op welke dag en tijdstip u studenten kunt gebruiken, waarna wij kijken of er een student beschikbaar is. 

V: Hoe lang duurt een stageperiode?
A: De stageperiode wordt in onderling overleg vastgesteld en duurt een jaar.