Voorbereiding

De intake bestaat uit 3 stappen. Hier lees je bij elke stap wat je kunt verwachten en hoe je je kunt voorbereiden zodat je de intake zo goed mogelijk doorloopt. Verder helpt het als je goed uitgerust bent en ruim op tijd komt op de afspraken. Tip: ga een paar dagen van tevoren vast kijken waar je moet zijn en hoe je er kunt komen. En het belangrijkste: wees jezelf!

Stap 1 controle en uitnodiging

Nadat jij je hebt aangemeld, controleren we of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en of we alle nodige stukken die voor je inschrijving nodig zijn van je hebben ontvangen. Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan nodigen we je uit voor de intake. De intake verschilt per opleiding. Voor sommige opleidingen krijg je een intakeformulier (na 2-3 weken) en een uitnodiging voor de intaketoets. In het intakeformulier staan vragen over onder andere je motivatie. Denk daar goed over na, want daarover praten we tijdens het intakegesprek. 

Hebben we nog niet alle nodige stukken van je ontvangen? Dan vragen we je om de ontbrekende stukken alsnog op te sturen of in te leveren. Het gaat om de volgende stukken:

  • kopie geldig paspoort/identiteitsbewijs/verblijfsvergunning (met goed leesbaar Burgerservicenummer)
  • kopie diploma en cijferlijst van je vooropleiding (als je die al hebt gehaald)
  • kopie dyslexie- en/of dyscalculieverklaring (indien van toepassing)
     

Leerwerkplek
Een opleiding bbl volgen, kan niet zonder aanstelling bij een erkend leerbedrijf. Voor de meeste opleidingen geldt dat je zelf vóór aanvang een werkgever moet vinden. Daar sluit je een leerarbeidsovereenkomst mee af. Lukt dat niet? Overweeg dan dezelfde opleiding in de (deeltijd-)bol

Stap 2 intaketoets

Voor sommige opleidingen maak je een of meerdere toetsen, bijvoorbeeld Nederlands Lezen en rekenen. Op de intakepagina van jouw opleiding kun je vinden of en welke toetsen je moet maken. Je maakt deze toetsen in een computerlokaal van het Nova College, tegelijk met anderen die zich ook hebben aangemeld. De intaketoetsen duren tussen de 1,5 en 3,5 uur. Het kan dus verstandig zijn om wat te drinken mee te nemen.

Instroomniveau
Voor alle mbo-opleidingen moet je voor Nederlands en rekenen minimaal instroomniveau 2F (= uitstroomniveau vmbo) hebben. Als uit de intaketoets blijkt dat je onder dat niveau scoort, dan volg je verplicht tijdens de opleiding extra lessen en ondersteuning. Deze extra lessen zijn bedoeld om je te helpen het vereiste uitstroomniveau te bereiken en gelden alleen voor die onderdelen waarvoor je onvoldoende haalde. 

*Sommige werkgevers - zorginstellingen bijvoorbeeld - wegen je instroomniveau Nederlands mee in je sollicitatie naar een leerwerkplek.

Uitstroomniveau
Voor opleidingen op mbo-niveau 4 is uitstroomniveau 3F verplicht (= instroomniveau hbo). Voor de opleidingen op mbo 1, 2 en 3 geldt dat je voor Nederlands en rekenen uitstroomniveau 2F moet behalen. Je uitstroomniveau moet je, aan het eind van je opleiding, aantonen tijdens een Centraal Examen. Voor meer informatie over de vereiste niveaus kijk je ook op www.taalenrekenen.nl.

Voorbereiding intaketoets taal en rekenen
In het online Nova Studiecentrum kun je oefeningen taal en rekenen maken. Meer opgaven om Nederlands te oefenen vind je op www.beterspellen.nl en om rekenen te oefenen vind je op www.beterrekenen.nl.

Wat moet je meenemen naar de digitale toets taal en rekenen?

  • de uitnodigingsbrief voor de digitale toets taal en rekenen
  • het ingevulde intakeformulier
  • een kopie van je identiteitsbewijs

Ziek of verhinderd tijdens intaketoets
Ben je ziek of kun je om een andere belangrijke reden niet komen op de datum van de intaketoets? Meld dat zo snel mogelijk telefonisch, telefoonnummer staat in de brief van de uitnodiging voor het gesprek. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging voor de intaketoets.

Stap 3 intakegesprek

Voordat jij kunt worden toegelaten tot een mbo opleiding bij ons doe je mee aan de intake. Het doel van de intake is samen met jou te kijken of de opleiding bij je past. Wij adviseren je of wij denken dat deze opleiding past bij jouw talenten en of een andere opleiding misschien niet beter bij jou aansluit. De keuze ligt vervolgens uiteraard bij jou. Hiernaast kunnen we tijdens de intake samen met jou kijken naar eventuele extra ondersteuning.

Hoe de intake eruit ziet verschilt per opleiding. Je kunt deze vinden door je opleiding op te zoeken op deze website. De intakeprocedure kun je vinden in het tabblad praktische info.

Wat moet je meenemen naar het intakegesprek?
De uitnodiging voor het intakegesprek.

Ziek of verhinderd tijdens intakegesprek
Ben je ziek of kun je om een andere belangrijke reden niet komen op de datum van het intakegesprek? Meld dat zo snel mogelijk telefonisch, telefoonnummer staat in de brief van de uitnodiging voor het gesprek. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging voor het intakegesprek.

Na de intake

Start opleiding
Ben je geplaatst in de opleiding van jouw keuze? Gefeliciteerd! Je ontvangt ruim voor het begin van je opleiding een brief. Als je eind augustus start met je opleiding, dan ontvang je die brief vóór de zomervakantie. In de brief lees je wanneer en waar we je verwachten voor de start en introductie van je opleiding. In de brief staat ook informatie over de zaken die je eventueel moet aanschaffen, zoals boeken, kleding en materialen.

Afmelden voor opleiding
Besluit je tijdens of na het intaketraject dat je de opleiding toch niet wilt gaan volgen? Laat dat zo snel mogelijk weten: Ga naar afmelden mbo

Niet eens met het studiekeuzeadvies? 
Het studiekeuzeadvies is niet bindend. Je kunt dus met een negatief advies toch kiezen voor jouw opleiding.  Heb je een negatief studiekeuzeadvies gekregen en wil je die opleiding toch gaan volgen bij ons? Dan moet je dat binnen 21 dagen schriftelijk laten weten aan de vestigingsdirecteur van de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld (Nova College, Postbus 2110, 2002 CC Haarlem).

Nog vragen?
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over de intakeprocedure? Mail intake@novacollege.nl of bel (023) 530 20 10 en we helpen je graag.

Veel succes bij de intake!

 

Wil je iets vragen?