Voorbereiding

Voorbereiding 

De intake bestaat uit 3 stappen. Hier lees je bij elke stap wat je kunt verwachten en hoe je je kunt voorbereiden zodat je de intake zo goed mogelijk doorloopt. Verder helpt het als je goed uitgerust bent en ruim op tijd komt op de afspraken. Tip: ga een paar dagen van tevoren vast kijken waar je moet zijn en hoe je er kunt komen. En het belangrijkste: wees jezelf!

Stap 1 controle

Stap 1 Controle en uitnodiging intake 

Nadat jij je hebt aangemeld, controleren we of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en of we alle nodige stukken die voor je inschrijving nodig zijn van je hebben ontvangen. Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan nodigen we je uit voor de intake. De intake verschilt per opleiding. Voor sommige opleidingen krijg je een intakeformulier (na 2-3 weken) en een uitnodiging voor de intaketoets. In het intakeformulier staan vragen over onder andere je motivatie. Denk daar goed over na, want daarover praten we tijdens het intakegesprek. 

 

Hebben we nog niet alle nodige stukken van je ontvangen? Dan vragen we je om de ontbrekende stukken alsnog op te sturen of in te leveren. Het gaat om de volgende stukken:

  • kopie geldig paspoort/identiteitsbewijs/verblijfsvergunning (met goed leesbaar Burgerservicenummer)
  • kopie diploma en cijferlijst van je vooropleiding (als je die al hebt gehaald)
  • kopie dyslexie- en/of dyscalculieverklaring (indien van toepassing)
     

Leerwerkplek
Een opleiding bbl volgen, kan niet zonder aanstelling bij een erkend leerbedrijf. Voor de meeste opleidingen geldt dat je zelf vóór aanvang een werkgever moet vinden. Daar sluit je een leerarbeidsovereenkomst mee af. Lukt dat niet? Overweeg dan dezelfde opleiding in de (deeltijd-)bol.

 

Stap 2 intaketoets

Stap 2 Intaketoets(en)

Voor sommige opleidingen maak je een of meerdere toetsen, bijvoorbeeld Nederlands Lezen en rekenen. Op de intakepagina van jouw opleiding kun je vinden of en welke toetsen je moet maken. Je maakt deze toetsen in een computerlokaal van het Nova College, tegelijk met anderen die zich ook hebben aangemeld. De intaketoetsen duren tussen de 1,5 en 3,5 uur. Het kan dus verstandig zijn om wat te drinken mee te nemen.

Instroomniveau
Voor alle mbo-opleidingen moet je voor Nederlands en rekenen minimaal instroomniveau 2F (= uitstroomniveau vmbo) hebben. Als uit de intaketoets blijkt dat je onder dat niveau scoort, dan volg je verplicht tijdens de opleiding extra lessen en ondersteuning. Deze extra lessen zijn bedoeld om je te helpen het vereiste uitstroomniveau te bereiken en gelden alleen voor die onderdelen waarvoor je onvoldoende haalde. 

*Sommige werkgevers - zorginstellingen bijvoorbeeld - wegen je instroomniveau Nederlands mee in je sollicitatie naar een leerwerkplek.

Uitstroomniveau
Voor opleidingen op mbo-niveau 4 is uitstroomniveau 3F verplicht (= instroomniveau hbo). Voor de opleidingen op mbo 1, 2 en 3 geldt dat je voor Nederlands en rekenen uitstroomniveau 2F moet behalen. Je uitstroomniveau moet je, aan het eind van je opleiding, aantonen tijdens een Centraal Examen. Voor meer informatie over de vereiste niveaus kijk je ook op www.taalenrekenen.nl.


Voorbereiding intaketoets taal en rekenen

In het online Nova Studiecentrum kun je oefeningen taal en rekenen maken. Meer opgaven om Nederlands te oefenen vind je op www.beterspellen.nl en om rekenen te oefenen vind je op www.beterrekenen.nl.

 

Wat moet je meenemen naar de digitale toets taal en rekenen?

  • de uitnodigingsbrief voor de digitale toets taal en rekenen
  • het ingevulde intakeformulier
  • een kopie van je identiteitsbewijs


Ziek of verhinderd tijdens intaketoets
Ben je ziek of kun je om een andere belangrijke reden niet komen op de datum van de intaketoets? Meld dat zo snel mogelijk telefonisch, telefoonnummer staat in de brief van de uitnodiging voor het gesprek. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging voor de intaketoets.

Stap 3 intakegesprek

Stap 3 Intakegesprek

Als je je aanmeldt voor een opleiding ben je verplicht deel te nemen aan de intake. Het doel van de intake is samen met jou te kijken of de opleiding bij je past. Wij adviseren je of wij denken dat deze opleiding past bij jouw talenten en of een andere opleiding misschien niet beter bij jou aansluit. De keuze ligt vervolgens uiteraard bij jou. Hiernaast kunnen we tijdens de intake samen met jou kijken naar eventuele extra ondersteuning.

Hoe de intake eruit ziet verschilt per opleiding. Je kunt deze vinden door je opleiding op te zoeken op deze website. De intakeprocedure kun je vinden in het tabblad praktische info.

 

Wat moet je meenemen naar het intakegesprek?
De uitnodigingsbrief voor het intakegesprek.

Ziek of verhinderd tijdens intakegesprek
Ben je ziek of kun je om een andere belangrijke reden niet komen op de datum van het intakegesprek? Meld dat zo snel mogelijk telefonisch, telefoonnummer staat in de brief van de uitnodiging voor het gesprek. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging voor het intakegesprek.

Na de intake

Na de intake

Start opleiding
Ben je aangenomen bij de opleiding van jouw keuze? Gefeliciteerd! Je ontvangt ruim voor het begin van je opleiding een brief over de start en introductie van je opleiding. Hierin staat ook welke zaken je eventueel moet aanschaffen zoals boeken, kleding en materialen. Start je in augustus / september met je opleiding, dan ontvang je die brief vóór de zomervakantie.

 

Afmelden voor opleiding tijdens intaketraject
Besluit je tijdens het intaketraject dat je de opleiding toch niet wilt gaan volgen? Laat dat dan zo snel mogelijk schriftelijk weten aan de administratie van die opleiding. Als je wilt, helpen we je bij het kiezen van een andere opleiding. Vermeld dit dan ook in je brief. Ga naar afmelden mbo.

 

Niet eens met het studiekeuzeadvies? 
Het studiekeuzeadvies is niet bindend. Je kunt dus, ondanks een negatief advies, toch kiezen voor jouw opleiding. In de brief die je dan van ons krijgt, staat hoe je alsnog ingeschreven kunt worden.

Ben je het niet eens met het advies dat we je gegeven hebben? Dan moet je dit binnen 21 dagen schriftelijk laten weten aan de vestigingsdirecteur van de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld (Nova College, Postbus 2110, 2002 CC Haarlem).

 

Afmelden voor opleiding na plaatsing
Ben je in een opleiding geplaatst en besluit je dat je die opleiding toch niet gaat volgen? Dan moet je dat ook zo snel mogelijk schriftelijk laten weten aan de administratie van je opleiding.

 

Let op! Als we je afmelding na 1 oktober ontvangen, dan moet je het wettelijk verschuldigde les- of cursusgeld betalen van het lopende cursusjaar.

Ga naar afmelden mbo./aanmelden#afmelden_mbo

 

Nog vragen?
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over de intakeprocedure? Bel (023) 530 20 10 of stuur een mail aan info-advies@novacollege.nl en we helpen je graag.

 

Veel succes bij de intake!

 

Wil je iets vragen?