06 november 2016

“Als secretaris van de Vereniging Bewonersraad Prins Hendriklaan Oost onderhoud ik goede contacten met het Nova College. Wij zijn opgericht in 1996, toen de nieuwbouw van Nova startte. Er zijn 45 huishoudens bij onze vereniging aangesloten.”

Natuurlijke bedekking

“Een compliment voor de architect, die kiest voor duurzaam bouwen. In het ontwerp krijgt het gebouw een groene achterkant met absorberende materialen en lamellen, zodat het bijna opgaat in de natuur en waardoor geluidsoverlast van de trein zoveel mogelijk wordt beperkt. Het dak heeft een natuurlijke bedekking. De bomen tussen onze huizen en Nova nemen het zicht weg. We hebben uitzicht op bomen, niet op het schoolgebouw.

Zorgen zijn er ook. Het voornemen is dat de scooteringang vlak achter het spoortalud langs de Westelijke Randweg komt. De scooters komen dan vrijwel allemaal via de Prins Hendriklaan aanrijden [30 km-zone]. Het is voor ons een onacceptabele verkeerssituatie die ook besproken is met de gemeente Bloemendaal en de Provincie. Nu al rijden er in onze straat veel studenten langs met hoge snelheden.

Veilige leefomgeving

“We blijven de voorbereidingen op de voet volgen. Voor de studenten nodigt de campus uit. Het is open, transparant, met veel glas. Dat is ook mijn idee van een modern ontworpen gebouw: als je buiten het gebouw staat, moet je zien wat er binnen gebeurt.”