Tijdens de voorbereidingsles wordt het lokaal ingericht als markt. Elke student krijgt een tafel om in te richten als marktkraam. Hier kunnen de studenten de verkoopgesprekken op elkaar oefenen zonder echte klanten. Vrijdagochtend gaan de studenten naar de Hoofddorpse weekmarkt, waar ze eerst een rondleiding krijgen. Vervolgens wordt elke student gekoppeld aan een marktkoopman om een aantal uur mee te draaien in de kraam. Ook gaan studenten voor de markt een consumentenonderzoekje doen.

Onzekerheid wegnemen

Docent Nathalie Sebregts over waarom studenten Nova College Handel deze opdracht op de markt uitvoeren: “Het is een stage opdracht voor het examen ‘verkopen en verlenen van service’. Uit gesprekken met studenten en stage-opleiders blijkt dat veel stagiairs vaak te onzeker op klanten afstappen. Om die onzekerheid weg te nemen, leek het mij goed om ervaring op te doen op de markt. Wil je daar iets verkopen? Dan moet je je stem verheffen! De vorige keren hebben we dit met veel succes geoefend op de Dappermarkt, nu gaan we dit dichter bij huis proberen op de markt in Hoofddorp.”