04 juni 2020

Sandra Vlaar voorzitter Raad van Advies Zorg en Welzijn

De Raad van Advies van het Nova College Zorg en Welzijn vormt de schakel tussen de opleidingen en het werkveld. Een onmisbare schakel, vindt Sandra Vlaar, directeur kinderopvangorganisatie Les Petits. Na vijf jaar ‘gewoon’ lid te zijn geweest, nam ze eind mei de voorzittershamer over van Marian Stet.


‘De Raad van Advies verbindt het onderwijs met de praktijk. We moeten samen optrekken; we hebben elkaar nodig! Als opleiding wil je dat jouw studenten een goede stageplek en later een goede baan vinden. En als werkgever wil je dat jouw stagiaires of je nieuwe medewerkers de juiste vaardigheden beheersen. Dus moet je in gesprek.’

‘In de kinderopvang is die verbinding al gestructureerd. Wij hebben als kinderopvangorganisaties in de regio regelmatig overleg met het Nova College, op vaste momenten in het jaar. Zo weten we zeker dat de opleidingen blijven aansluiten op de steeds veranderende praktijk. Dat zou ik tijdens mijn voorzitterschap ook graag voor de andere werkterreinen van zorg en welzijn realiseren.’

‘Verder hoop ik dat we als Raad van Advies betrokken blijven worden. De laatste jaren krijgen we de kans om in een vroeg stadium al mee te denken over beleid en strategie. Onze input wordt actief gevraagd, en zeer gewaardeerd. Zo denken we nu bijvoorbeeld mee over het masterplan onderwijsinnovatie.’

‘De extra tijd die het voorzitterschap me kost, weegt niet op tegen het belang van de functie. Vanuit het Nova krijgt de kinderopvangbranche veel goede stagiaires, omdat de opleiding blijft aansluiten bij onze praktijk. Bovendien vind ik het werk heel interessant. In de Raad van Advies spreek ik mensen uit de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, enzovoort – van hun kennis en ervaring leer ik weer!’

Laten we elkaar blijven opzoeken

De vorige voorzitter van de Raad van Advies, Marian Stet, bestuurder De Hartekamp Groep, nam in mei afscheid. Zij blikt enthousiast terug op zeven jaar voorzitterschap. In de loop der jaren is Marian steeds meer verbinding gaan ervaren tussen het Nova College en het werkveld, met de jaarlijkse Makathon Zorg en Welzijn als bewijs van die verbinding. Marian: ‘Laten we elkaar blijven opzoeken en bespreken waar we de samenwerking kunnen intensiveren. Zodat de opleidingen optimaal aansluiten bij de steeds veranderende vraag van de regionale arbeidsmarkt.’