12 oktober 2020

Wie Practor Joke Christiaans

Wat
In deze participatiesamenleving zijn mensen zo lang mogelijk zelfstandig en voeren zij de regie over hun leven. Dit was in de vorige eeuw anders. Toen was het gebruikelijk en mogelijk om voor je te laten zorgen. De visie op gezondheidszorg verandert dus van ‘zorgen voor’ in ‘zorgen dat’.

Maar wat hebben mensen dan nodig om voor zichzelf te kunnen blijven zorgen? Hoe begeleid je dat en wat moet je daarvoor leren? En hoe leer je dit? Op deze vragen zoeken we antwoorden.

Hoe
Deze nieuwe visie beïnvloedt de rol van het zorgpersoneel en dus het zorgonderwijs. We onderzoeken of zorgmedewerkers andere kennis en vaardigheden nodig hebben om hun beroep uit te kunnen voeren. En om welke verandering het precies gaat en aansluitend daarop hoe het onderwijs kan helpen.

We experimenteren, samen met Hogeschool Inholland, met flexibeler onderwijs. Studenten en bpv-bedrijven krijgen daardoor meer eigen regie op de leerroute.

Samen met zorginstellingen en de Hogeschool Inholland voeren we actieonderzoeken uit, een snelle vorm van praktijkgericht onderzoek. Studenten, zorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers voeren dit onderzoek samen uit, onder meer bij Amstelring en de Zonnehuisgroep Amstelland.

Voorbeelden
Voorbeelden van actieonderzoek zijn het verminderen van eenzaamheid bij ouderen met audiovisuele middelen. Een ander onderzoek richt zich op de vraag hoe je mantelzorgers actief betrekt bij de zorg voor cliënt, terwijl ze niet in het verpleeghuis mogen komen.

‘De kamer van Morpheus’ is een mobiele belevingsruimte, ontworpen door studenten verzorgende IG en bouwkunde. Deze belevingsruimte is bedoeld voor studenten die situaties met groepen moeten oefenen, die in de beroepspraktijk niet goed te oefenen zijn. Vanwege bijvoorbeeld de populatie of door de omgeving.

Informatie
Je vindt ons ook op LinkedIn  en Twitter 

Contact?
Heb je een idee of een vraagstuk dat om onderzoek vraagt? We horen graag van je!
Mail Joke Christiaans, jchristiaans@novacollege.nl