12 oktober 2020

Wie Practor Joke Christiaans

Wat
In deze participatiesamenleving zijn mensen zo lang mogelijk zelfstandig en voeren zij de regie over hun leven. Dit was in de vorige eeuw anders. Toen was het gebruikelijk en mogelijk om voor je te laten zorgen. De visie op gezondheidszorg verandert dus van ‘zorgen voor’ in ‘zorgen dat’.

Maar wat hebben mensen dan nodig om voor zichzelf te kunnen blijven zorgen? Hoe begeleid je dat en wat moet je daarvoor leren? En hoe leer je dit? Op deze vragen zoeken we antwoorden.

Hoe
Deze nieuwe visie beïnvloedt de rol van het zorgpersoneel en dus het zorgonderwijs. We onderzoeken of zorgmedewerkers andere kennis en vaardigheden nodig hebben om hun beroep uit te kunnen voeren. En om welke verandering het precies gaat en aansluitend daarop hoe het onderwijs kan helpen.

We experimenteren, samen met Hogeschool Inholland, met flexibeler onderwijs. Studenten en bpv-bedrijven krijgen daardoor meer eigen regie op de leerroute.

Samen met zorginstellingen en de Hogeschool Inholland voeren we actieonderzoeken uit, een snelle vorm van praktijkgericht onderzoek. Studenten, zorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers voeren dit onderzoek samen uit, onder meer bij Amstelring en de Zonnehuisgroep Amstelland.

Voorbeelden
Voorbeelden van actieonderzoek zijn het verminderen van eenzaamheid bij ouderen met audiovisuele middelen. Een ander onderzoek richt zich op de vraag hoe je mantelzorgers actief betrekt bij de zorg voor cliënt, terwijl ze niet in het verpleeghuis mogen komen.

‘De kamer van Morpheus’ is een mobiele belevingsruimte, ontworpen door studenten verzorgende IG en bouwkunde. Deze belevingsruimte is bedoeld voor studenten die situaties met groepen moeten oefenen, die in de beroepspraktijk niet goed te oefenen zijn. Vanwege bijvoorbeeld de populatie of door de omgeving.


Onderzoek en projecten

Stem en positie van verzorgenden IG
Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben samen met Hogeschool Inholland en het Nova College 2,5 jaar onderzoek gedaan naar de stem en positie van verzorgenden IG. We brachten in kaart wat verzorgenden IG nodig hebben om een stem te ontwikkelen en die uit te dragen, hoe zij in een positie kunnen komen waarin die stem gehoord wordt en het vak de erkenning krijgt die het verdient. Lees het onderzoeksrapport van Marieke van Wieringen: VerzorgendenIG_in_beeld_Onderzoeksrapport_2021.pdf (vu.nl)

Mbo Leer- en Innovatienetwerk in de Luwte
In de herfst van 2020, midden in de lockdown, startte in de ZHGA locatie de Luwte in Amstelveen een mbo Leer- en Innovatienetwerk. Onder begeleiding van de practor, de praktijkopleider en de medewerkers van de afdeling liepen studenten MBO Verpleegkunde stage. Naast de opdrachten die zij vanuit de opleiding maken en die te maken hebben met het leren voor het beroep, deden zij samen met de medewerkers en de cliënten onderzoek op de afdeling, met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Bekijk de film voor het resultaat.

‘Technologie in je lessen? Dat doe je zo!’
Docent Verpleegkunde Sonja Verlinde en practor Ouderenzorg en wijkgericht werken Joke Christiaans hebben meegedaan aan de werkplaats ‘Technologie in je lessen? Dat doe je zo!’ Daar zijn zij met zo’n 50 andere deelnemers online aan de slag gegaan met het V-model, ontwikkeld door het practoraat Tech@doptie. Het doel was om te leren hoe je technologie voor de zorg in je lessen kunt toepassen, zonder dat je van zorgtechnologie een apart vak hoeft te maken. Daar hebben zij handvatten voor gekregen die ze nu meenemen tijdens het ontwikkelen van het nieuwe onderwijs. De werkplaats, die nu is afgerond, heeft een mooi kennisproduct opgeleverd. Deze infographic staat nu op Zorg voor Beter: Tips om studenten voor te bereiden op gebruik technologie | Kennisplein Zorg voor Beter.

Informatie
Je vindt ons ook op LinkedIn  en Twitter 

Contact?
Heb je een idee of een vraagstuk dat om onderzoek vraagt? We horen graag van je!
Mail Joke Christiaans, jchristiaans@novacollege.nl