Het Nova College heeft gemeente Haarlem en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangegeven iets te willen en kunnen doen voor de vluchtelingen in de sfeer van dagbesteding, begeleiding en NT2. COA heeft laten weten dat er om te beginnen vooral behoefte is aan lessen Nederlands als tweede taal (NT2) en Engels, De bewoners van de Koepel krijgen vanaf begin november les van vrijwilligers op locatie in de Koepel en in het Nova Studiecentrum op de Tetterodestraat op van maandag- tot en met donderdagavond. Taaldocenten Educatie stellen het programma samen en begeleiden de vrijwilligers. Dat doen de docenten grotendeels in hun eigen tijd vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en grote affiniteit met de doelgroep.

Deze lessen NT2 en Engels vormen de eerste activiteit die het Nova College verzorgt voor de koepelbewoners. Nova College CIOS heeft samen met SportSupport een sportprogramma klaar dat binnenkort start. Met COA is nauw contact over aan welke activiteiten vanuit het Nova College behoefte is, bijvoorbeeld vanuit de opleidingen Uiterlijke Verzorging en Horeca.