MyTec Wind is de specialisatie waar reguliere mbo-studenten voor kunnen kiezen tijdens een van de bol-opleidingen MyTec. Maar ook zij-instromende aspirant windtechnici zijn welkom in opleidingstrajecten op maat via Nova Contract of Falck Safety Services. Opleidingen kunnen worden gevolgd voor verschillende beroepen. Gezamenlijk dekken deze functies het totale palet aan technische werkzaamheden binnen de windindustrie. Technici krijgen inzicht in het beroepsprofiel, de mogelijkheden en het groeipad. Door een op de persoon afgestemde opleiding en training, kunnen betrouwbare basiskennis en -vaardigheden worden toegepast.

 

Wethouder Economische Zaken van de gemeente Velsen Arjen Verkaik ziet veel economische en duurzaamheidkansen voor offshorewind in de regio: ‘Verwachting is dat de groei van windenergie doorzet. De prijs is inmiddels bijna gelijk aan die van traditionele energiebronnen en er is steeds minder subsidie nodig. Daarmee is het nog sneller dan voorzien een gelijkwaardig en duurzaam alternatief. In alle opzichten een goede ontwikkeling.’

 

De opleidingen passen binnen een kwalificatiestructuur waarmee één landelijke standaard in de windindustrie wordt gerealiseerd voor de om-, bij- en nascholing van technici. De kwalificatiestructuur bestaat uit een startkwalificatie, een basisprogramma en een specialisatie. De nieuwe standaard geeft de on- en offshore windindustrie duidelijkheid over de competenties van medewerkers en versoepelt de externe mobiliteit van technici. Het maakt het inzetten van personeel makkelijker voor uitzend- en bemiddelingsbureaus en aanbieders van servicediensten. Gedeputeerde Adnan Tekin Provincie Noord-Holland nam het eerste exemplaar opleidingsoverzicht ‘Vakbekwame windtechnicus’ in ontvangst. De nieuwe standaard is een initiatief van een aantal gerenommeerde partijen binnen de windindustrie zoals Amsterdam IJmuiden Offshore Ports, Leer werken in de Techniek, Falck Safety Services, Quercus en het Nova College.  

 

Zaterdag 11 februari is MyTec ook vertegenwoordigd op het Open huis Maritiem in IJmuiden.