Fotograaf: Archie Backx 

 

Marleen Klooswijk is (slb) docent burgerschap aan de opleidingen Pedagogisch werk / Onderwijsassistent en Sociaal werk op de Planetenlaan in Haarlem en voormalig lid van de OR.

 

Vanwege het kabinetsbesluit dat er tot 1 september geen evenementen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden besloten om de Lintjesregen op vrijdag 24 april op een andere dan gebruikelijk wijze in te vullen. Daardoor konden de bij de onderscheiding behorende versierselen niet worden uitgereikt op het stadhuis. De burgemeester nam telefonisch contact op met de gedecoreerde met de mededeling dat het de koning heeft behaagd haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De werkelijke uitreiking vindt op een later moment plaats, afhankelijk van ontwikkelingen rond het coronavrius.

 

Marleen werd thuis - tijdens het lesgeven via Teams - compleet verrast door het telefoontje van de burgemeester: 'Ik ben er heel blij mee en ook trots op. Ik doe van alles voor de stad en dat doe ik niet om iets te krijgen. Daar gaat het natuurlijk niet om. Wel vind ik het heel fijn om te merken dat iemand het heeft gezien.'

 

Multicultureel en duurzaam Houtfestival

In de voordracht voor deze onderscheiding schrijven oud-burgemeester Bernt Schneiders en het bestuur van het Houtfestival in mei 2019: ‘Het bestuur van het Houtfestival, ondersteund door oud-burgemeester de heer Bernt Schneiders, wil Marleen Klooswijk graag voordragen voor een koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange vrijwillige werk voor het jaarlijkse Houtfestival. Wij zouden het gepast vinden haar de onderscheiding tijdens de 35e editie van dit festival in 2020 uit te reiken. Marleen Klooswijk is de ‘mater familias’ van het festival. Sinds het prille begin is zij betrokken, eerst als meewerkend coördinator van het kinderfestival en sinds 25 jaar als producent van het gehele Houtfestival. Zij stuurt gedurende het hele jaar de vrijwillige medewerkers aan. Zij doet dat op een verbindende wijze en betrekt iedereen die een steentje wil bijdragen. Naarmate de datum van het festival nadert verhoogt ze haar inzet tot 40 uur per week, naast haar betaalde werk, OR-lidmaatschap van het Nova College en sociale leven. Met niet aflatende inzet zorgt zij ervoor dat het Houtfestival elk jaar weer van de grond komt met minimale middelen, maar met hoge impact voor het culturele leven van Haarlem. Zij zoekt actief de samenwerking met maatschappelijke, culturele en sociale instellingen in Haarlem om het festival voor iedereen toegankelijk te maken, actief of passief. Ook zet Marleen Klooswijk zich in voor duurzaamheid. Niet alleen voor het Houtfestival, maar ook andere festivals profiteren van haar deskundigheid op dit gebied. Al 20 jaar wordt het Houtfestival duurzaam georganiseerd en adviseert Marleen andere organisatoren. Voortdurend is Marleen Klooswijk bezig met innovaties om het Houtfestival verder te brengen. Daarvoor zet zij haar netwerk op effectieve wijze in. Haar motto is: niks blijft aan de strijkstok hangen. Met andere woorden: zij weet iedereen te enthousiasmeren zich op vrijwillige basis of tegen minimale kosten aan het Houtfestival te binden. Alleen de artiesten krijgen bij wijze van spreken betaald. Alleen met deze voorwaarden is het mogelijk een multicultureel jaarlijks festival te realiseren.’

 

Drijvende kracht achter het festival voor iedereen

Het productieteam van het Houtfestival motiveert de voordracht als volgt: ‘Marleen Klooswijk houdt ogenschijnlijk moeiteloos alle ballen in de lucht. Naast de zorg voor een tienerzoon, een drukke baan op het Nova College en mantelzorg voor haar bejaarde tante is zij al ruim dertig jaar de drijvende kracht achter het Houtfestival. Dit doet ze, net als het hele organisatieteam van het festival, op vrijwillige basis. Als producent en bestuurssecretaris verbindt ze alle onderdelen van de festivalorganisatie en is ze bepalend voor de cultuur binnen het team. Dat is een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid, inzet en teamspirit, maar ook een cultuur van inclusiviteit. Wie actief wil zijn binnen het festival krijgt die ruimte, ongeacht achtergrond of beperkingen. Dezelfde visie vertaalt Marleen met haar team naar het publiek van het festival. Nadrukkelijk is het festival toegankelijk voor iedereen. Een kleine beurs is geen obstakel, zonder toegangsprijs of verplichte consumptie op het terrein. De kwalitatief hoogwaardige muziek en andere optredens die worden geprogrammeerd zijn er op gericht om mensen in aanraking te brengen met andere culturen en mee te nemen in het onbekende. Daarmee wordt natuurlijk ook het onderlinge begrip tussen bevolkingsgroepen gestimuleerd, wat Haarlem weer een fijnere plaats maakt om te vertoeven. Met tomeloze energie en hart voor familie, leerlingen, vrijwilligers en publiek geeft Marleen haar omgeving het goede voorbeeld. Ze staat altijd klaar voor haar omgeving met adviezen en hulp. Daar bovenop vindt ze nog tijd om te genieten van het actieve buitenleven en fietst en wandelt ze naar hartenlust. Om de geweldige voorbeeldrol die Marleen stelt aan ons en haar omgeving bevelen wij haar van harte aan voor een onderscheiding.’

 

Hans Snijders en Talitha van den Elst, College van Bestuur, feliciteren Marleen met deze eer: 'Het is top dat Marleen energie steekt in vrijwilligerswerk voor onze samenleving en daarmee deze een beetje mooier maakt!'

 

Harrie Bemelmans, directeur Zorg en Welzijn: ‘Van harte gefeliciteerd met deze blijk van verdiende waardering voor de maatschappelijke betrokkenheid die Marleen heeft, niet alleen voor het Haarlemse onderwijs, maar zeker ook voor verbinding van Haarlemmers door cultuur. Chapeau!’

Nova College maakt gebruik van cookies

Dit doen we onder andere om de website te verbeteren en om jou relevante informatie en advertenties te laten zien. Lees hier de voorwaarden
Ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies die mijn zoekgedrag meten.