Om dat te realiseren, hebben we ingezet op vestigingsturing en een lerende organisatie, en verlangen we van onze opleidingen dat ze voldoen aan de Novabrede basiskwaliteit.

​In 2016 hebben wij een aantal mooie resultaten behaald. In de Keuzegids MBO staan wij op een gedeelde 7e plaats en 8 opleidingen hebben het predicaat Topopleiding gekregen. Lid College van Bestuur, Ed van den Berg: "Onze ambitie om Randstedelijk onderscheidend te zijn in studenttevredenheid hebben wij waargemaakt en dat is een groot compliment voor alle collega's van het Nova College die daaraan bijgedragen hebben."

 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de transitie van unit- naar vestigingsturing. Door de onderwijsondersteunende taken dichtbij het onderwijsproces op de vestiging te brengen, willen we de herkenbaarheid van onze vestigingen vergroten en de onderwijsteams meer invloed geven op de kwaliteit van het onderwijs. Door deze manier van organiseren creëren we een leeromgeving voor onze studenten en medewerkers waar zij zich veilig en thuis voelen en dragen we bij aan de 'menselijke maat'.


Nova Bootcamp

In 2016 zijn wij ook als lerende organisatie verder ontwikkeld. Bijzonder trots zijn wij op de Nova Bootcamp. Een dag die in het teken stond van 'voor en door collega's'. Lerende organisatie betekent voor ons vragen om feedback, maar ook het aan de orde stellen van een thema zoals integriteit waarover we in 2016 het gesprek in de MT's zijn aangegaan. Daarnaast willen we ook zo veel mogelijk leren van hoe we beleid en projecten uitvoeren door deze te evalueren en de leerpunten mee te nemen in de ontwikkeling van nieuw beleid.

 

In 2016 hebben de opleidingsteams de verbetering van de thema's die wij hebben opgenomen in ons kwaliteitsplan verder vormgegeven. In dit plan hebben wij gekozen voor een verbetering op de thema's beroepspraktijkvorming (stage), voortijdig schoolverlaten/kwetsbare jongeren, taal en rekenen en excellentie.

 

Onze inzet op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten heeft geleid tot een daling van 16,5 procent. De persoonlijke aanpak en aandacht voor de individuele student blijkt de sleutel tot succes. Het vsv-percentage van het Nova College ligt nu onder het landelijk mbo-gemiddelde.

 

De relatie met het werkveld is in 2016 verder verstevigd door onder andere de verdere ontwikkeling van Techport in de IJmond en de 3D makers zone in Haarlem. Ed van den Berg: "De inbreng en betrokkenheid van bedrijven is zeer waardevol en dat willen wij nog beter benutten om onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding."

 

Bekijk Jaarverslag Nova College 2016