17 juni 2019

Organisatieadviseur Sebo Boerma:

‘In de nieuwe onderwijsvisie van het Nova College staat dat de opleidingen meer gaan samenwerken om de studenten nog beter te begeleiden. Zo slaan de zorg- en techniekopleidingen de handen ineen. Als je wordt opgeleid tot verpleegkundige, is het ook goed dat je weet hebt van nieuwe technieken in de zorg. Een ander aspect van de onderwijsvisie is dat studenten meer de regie over hun opleiding krijgen en zelfstandiger gaan werken.’

Stap voor stap

‘Voor studenten verandert er dus veel, maar ook voor docenten. Ik breng in kaart wat er voor hen verandert en wat dit van docenten vraagt. Als de student zelf meer de regie in handen krijgt, moet de docent meer gaan coachen in plaats van lesgeven. We organiseren bijeenkomsten voor docenten en praten erover, met vragen als: hoe kijk jij naar het onderwijs, aan welke activiteiten hebben studenten behoefte en hoe gaan we dit aanpakken? We doen dit stap voor stap, zodat het voor iedereen overzichtelijk blijft.

 

Mijn ideaalbeeld is dat docenten - en dat doen ze al voor een deel - de mogelijkheden van alle werkvormen inzetten om de studenten te ondersteunen. En continu nadenken over de vraag hoe de regie bij de student blijft. Want uiteindelijk is het de student die het moet leren.’

Stiltekamers

Binnen de mogelijkheden van de nieuwe campus kijken we hoe we deze onderwijsvisie kunnen neerzetten. Wat dat betreft biedt het gebouw veel mogelijkheden. We hebben nu grotendeels helder wat de wensen zijn van de opleidingsteams over het gebouw. Nu moeten we dat onderling afstemmen. De een wil een grote ruimte, de ander stiltekamers. De uitdaging is om dat zo in te richten, dat we iedere vierkante centimeter optimaal benutten.’