06 november 2016

“Wat me aanspreekt, is dat de campus het ondernemerschap van de studenten zal stimuleren. Je ziet al dat Nova College op nieuwe ontwikkelingen in onze stad inspringt, zoals deelname aan de 3D Makers Zone. Dit is een initiatief van ondernemers die innovatieve ideeën rond 3D print met elkaar uitwisselen. Nova wil op deze manier onderwijs koppelen aan innovatie en ondernemerschap. Die combinatie zie je straks op de campus terug, en dat is goed. Het is een broedplaats waar iets ontstaat, waar creativiteit en ondernemerschap samenkomen.” 

Openstellen

“Nova College werkt nauw samen met de buurt en bedrijven in de omgeving. Je openstellen voor je omgeving is juist van deze tijd. Voor scholen en bedrijven geldt dat ze niet alleen intern gericht zijn, maar ook iets aan hun omgeving bijdragen, of het nu gaat om duurzaamheid of economische activiteiten. Maar ook voor studenten kan het contact met de omgeving verrijkend zijn.

 

Mijn tips om de samenwerking verder uit te bouwen? Haarlem Valley is bezig om een startup klimaat te ontwikkelen. Wij vinden dat goed en proberen dit te ondersteunen. In deze startups brengen studenten vanuit technologie vernieuwing teweeg. Grote bedrijven die zelf innoveren, halen startups binnen omdat het nieuwe ideeën oplevert. Op de campus zou je ook verbinding kunnen zoeken met startups die weer andere studenten stimuleren.”

 

Steentje bijdragen

“Er zijn veel mogelijkheden in samenwerking tussen overheid/gemeente/onderwijs en het bedrijfsleven. Onze rol hierin? Door de mensen en partijen te verbinden en met elkaar bekijken wat ze nog extra nodig hebben. Je kunt een subsidie beschikbaar stellen voor innovatieve ideeën, zoals we gedaan hebben met de 3D Makers Zone. Samen met Nova College zoeken we ook naar Europese subsidies voor projecten op school. Partijen die elkaar hebben gevonden, willen wij als gemeente verder ondersteunen. Als je kijkt naar de nieuwbouw van Nova, is het handig dat er bij de gemeente een aanspreekpersoon is die van alles op de hoogte is. Andere partijen moeten het met elkaar doen, wij kunnen met kennis, ons netwerk en soms financiële ondersteuning een steentje bijdragen.”

 

Lastig te voorspellen

“Wij zijn als gemeente bezig met een toekomstvisie. We kijken wat er de komende tien, twintig jaar op ons afkomt. Digitalisering, robotisering. Hoe Nova op deze ontwikkelingen kan inspringen? Je ziet dat de banen van de toekomst steeds lastiger te voorspellen zijn. Dus moeten we studenten opleiden die breed inzetbaar zijn. Daar is Nova al mee bezig, maar ze moeten steeds alert blijven op veranderingen. En opleidingen bieden die nu en over tien jaar aansluiten op de arbeidsmarkt.

Het nieuwe gebouw voorziet in een behoefte. De wereld wordt individualistischer en we gaan massaal digitaal. We werken straks meer thuis of in een café in de stad. Maar er zijn ook plekken nodig om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Dit sluit precies aan bij de opzet van de campus, die uitnodigt om fysiek met elkaar in contact te komen.”